Radi Radoši

Ieteikt

Publikācijas par "Radi radoši"

Salaspils novada domes mājas lapā www.salaspils.lv:

2014. gada 7. janvārī - "Izsludināta dalībnieku pieteikšanās lidmodelisma pulciņā"

http://www.salaspils.lv/izglitiba/izglitiba-aktualitates/izsludinata-dalibnieku-pieteiksanas-lidmodelisma-pulcina

2013. gada 20. novembrī - "Salaspilieši ieguvuši godalgotas vietas LEGO sacensībās" http://www.salaspils.lv/izglitiba/izglitiba-aktualitates/salaspili-tikusies-lego-entuziasti

2013. gada 3. oktobrī - "Tagad arī Salaspilī būs pašiem savi Lego un lidmodelisma pulciņi" http://www.salaspils.lv/novads/novads-aktualitates/tagad-ari-salaspili-bus-pasiem-savi-lego-un-lidmodelisma-pulcini

2013. gada 10. septembrī - "Izsludināta dalībnieku pieteikšanās Lego un lidmodelisma pulciņos"  http://www.salaspils.lv/izglitiba/izglitiba-aktualitates/izsludinata-dalibnieku-pieteiksanas-lego-un-lidmodelisma-pulcinos

2014. gada 7. janvārī - "Izsludināta dalībnieku pieteikšanās lidmodelisma pulciņā" http://www.salaspils.lv/izglitiba/izglitiba-aktualitates/izsludinata-dalibnieku-pieteiksanas-lidmodelisma-pulcina

2014. gada 27. februārī - "Pirmie lidmodelisma pulciņa darba rezultāti" http://www.salaspils.lv/izglitiba/izglitiba-aktualitates/pirmie-lidmodelisma-pulcina-darba-rezultati

Portālā www.delfi.lv:

2013. gada 3. oktobrī - "Salaspils novada bērni attīstīs radošo domāšanu un tehniskās spējas" http://www.delfi.lv/novados/salaspils-novads/zinas/salaspils-novada-berni-attistis-radoso-domasanu-un-tehniskas-spejas.d?id=43704955

Salaspils novada pašvaldības izdevumā "Salaspils vēstis":

2013. gada 20. septembra numurā (Nr.18) 5. lpp. "Izsludināta dalībnieku pieteikšanās Lego un lidmodelisma pulciņos" http://www.salaspils.lv/images/salaspils_vestis/2013/SalaspilsVestis20.09.2013_LAT.pdf

2014. gada 10. janvāra numurā (Nr. 1) 4.lpp. "Izsludināta dalībnieku pieteikšanās lidmodelisma pulciņā" http://www.salaspils.lv/images/salaspils_vestis/SalaspilsVestis_01.2014.pdf

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.sif.lv:

Projekta apraksts un cita informācija http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=8985&ligums=1&Itemid=162&lang=lv