Radi Radoši

Ieteikt

LEGO

Lego pulciņa nodarbības notiek Salaspils 1.vidusskolā, Lauku iela1
Nodarbības vada Sandijs un Ruta.

Nākot uz nodarbībām lūdzam ievērot šādus noteikumus:

1.Nodarbībās ierodos laikus

2.Pie ieejas vienmēr noslauku kājas

3.Virsdrēbes un ielas apavus atstāju garderobē (priekšnamā)

4.Par personīgajām mantām, ko atstāju bez uzraudzības, atbildu pats

5.Nodarbību organizāciju nosaka pulciņu skolotāji

6.Apmeklēju visas pulciņa nodarbības! Vajadzības gadījumos to neapmeklēšanu saskaņoju ar pulciņa vadītāju 

7.Ja bez attaisnojoša iemesla neesmu apmeklējis vairāk kā četras nodarbības pēc kārtas, mani var izslēgt no dalībnieku saraksta. Par attaisnojošu tiek uzskatīti kavējumi veselības pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta zīme, kā arī citi pulciņa vadītāja akceptēti pamatoti kavējumi

8.Uzņemos personīgu atbildību par uzvedību iestādē, ievēroju savstarpēju cieņu, iejūtību un laipnību savstarpējās attiecībās

9.Piedalos telpas sakārtošanā, tīrības un kārtības uzturēšanā

10.Izlietotās baterijas izmetu tikai tam paredzētajā konteinerā

11.Pret nodarbību inventāru izturos saudzīgi