Radi Radoši

Ieteikt

Par projektu

txt_277711_uber

Ar Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrības „Mārtiņsala” biedru iniciatīvu un Salaspils novada domes atbalstu, 2013. gada 1. augustā ir uzsākts Eiropas ekonomikas zonas instrumenta NVO projektu programmas finansēts projekts „Radi Radoši”.

   

Salaspils novada attīstības programmā 2012. - 2018. gadam ilgtermiņa vīzija Latvijas mērogā ir: Salaspils – Zinātnes pilsēta ar attīstītu uzņēmējdarbību. Kā pirmais solis plānots Zinātnes pilsētas attīstības koncepcijas izstrāde, “lai Salaspils veidojas par „gudru” pilsētu, kurā attīstās inovācijas, ir jauniešu uzņēmējdarbību attīstoši centri, moderni un videi draudzīgi ražošanas uzņēmumi.” Viens no priekšnoteikumiem Salaspils novada attīstības mērķu sasniegšanai ir bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades attīstīšana, lai jau no mazotnes bērnos radītu interesi par eksaktajiem priekšmetiem un eksaktajām zinātnēm un mainītu Latvijas sabiedrībā iesakņojušās tradīcijas interešu izglītību organizēt pārsvarā tikai kultūras un sporta jomās. Salaspils novadā piedāvātā profesionālās ievirzes un interešu izglītība aptver sportu, kultūru, mūziku, mākslu, bet līdz šim praktiski nekas netika piedāvāts bērniem un jauniešiem tehniskās jaunrades jomā. Lai šo tukšumu sāktu aizpildītu, konkursā uz EEZ finansējuma saņemšanu tika pieteikts projekts „Radi Radoši”.

Projekta mērķis ir veicināt Salaspils novada daudzbērnu ģimeņu un pārējo Salaspils novada bērnu labklājību, izveidojot un aprobējot interešu izglītības programmas tehniskajā jaunradē bērnu radošās domāšanas un tehnisko spēju attīstīšanai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai netālu no mājām. Projekta ietvaros Salaspilī plānots izveidot un uzsākt divu bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņu darbību – Lego pulciņš savu darbību uzsāka jau 2. oktobrī, lidmodelisma pulciņš sāks darboties no 2014. gada 1. februāra.

Projekta laikā pulciņu vajadzībām tiks iekārtotas telpas un iegādāti LEGO un lidmodelisma pulciņu norisei nepieciešamie materiāli un inventārs, tiks īstenoti LEGO pulciņa un lidmodelisma pulciņu pilotprojekti un analizēti pilotprojektu rezultāti, kā rezultātā plānots izstrādāt un licencēt attiecīgās interešu izglītības programmas. Par projekta līdzekļiem tiks apmācīti LEGO pulciņa un lidmodelisma pulciņa vadītāju asistenti, lai viņi pēc projekta beigām varētu pastāvīgi sākt vadīt pulciņu, nodrošinot tehniskās jaunrades attīstību Salaspilī. Projekta noslēgumā plānots organizēt pulciņu dalībniekiem braucienu uz AHHAA centru Igaunijā, Tartu.


Projekta „Radi Radoši” mērķu sasniegšanai ir piešķirts un tiek izmantots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 12 600 LVL apmērā, Salaspils novada domes līdzfinansējums ir 700 LVL apmērā, kā arī materiālais un telpu nodrošinājums, projekta īstenotāja DĢB „Mārtiņsala” finansējums 1 400 LVL apmērā.


Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija