Radi Radoši

Ieteikt

Lidmodelisms

Ja radusies interese apmeklēt lidmodelisma nodabības, lūdzam sazināties ar Aivaru personīgi nodarbību laikā vai sūtot interesējošo jautājumu uz e-pastu radi.radosi@gmail.com

Lidmodelisma nodarbības notiek Radošajā mājā (bijusī izstāžu zāle), Salaspilī, Rīgas ielā 36, 2. stāvā.

Nodarbības vada  Aivars

Pulciņa nodarbības notiek katru nedēļu otrdienās un ceturtdienās pēc šāda grafika:

Vecuma grupa

Otrdienās

Ceturtdienās

10-12 gadi

16:00 – 17:30

16:00 – 17:30

13-18 gadi

17:30 – 19:00

17:30 – 19:00

Nākot uz nodarbībām lūdzam ievērot šādus noteikumus:

1.Nodarbībās ierodos laikus
2.Pie ieejas vienmēr kārtīgi noslauku kājas
3.Virsdrēbes  atstāju garderobē (1. stāvā zem kāpnēm)
4.Par personīgajām mantām, ko atstāju bez uzraudzības, atbildu pats
5.Nodarbību organizāciju nosaka pulciņa skolotāji
6.Apmeklēju visas pulciņa nodarbības! Vajadzības gadījumos to neapmeklēšanu saskaņoju ar pulciņa vadītāju
7.Ja bez attaisnojoša iemesla neesmu apmeklējis vairāk kā četras nodarbības pēc kārtas, mani var izslēgt no dalībnieku saraksta. Par attaisnojošu tiek uzskatīti kavējumi veselības pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta zīme, kā arī citi pulciņa vadītāja akceptēti pamatoti kavējumi
8.Uzņemos personīgu atbildību par uzvedību nodarbību laikā, ievēroju savstarpēju cieņu, iejūtību un laipnību savstarpējās attiecībās
9.Piedalos telpas sakārtošanā, tīrības un kārtības uzturēšanā, savu darba vietu uzturu tīru un kārtīgu
10.Nodarbību laikā radušos atkritumus šķiroju, atsevišķi izmetot papīra, metāla, stikla, plastmasas un organiskos atkritumus, kā arī izlietotās baterijas
11.Pret nodarbību inventāru izturos saudzīgi,  materiālus izmantoju taupīgi

12. Ja man kaut kas nav skaidrs, vienmēr jautāju skolotājam