ZAAO EKO burziņš

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 26

Vides izglītība

Šeit vari atrast 'saldo ēdienu', ja vēlies savu izglītību saistīt ar vides zinātni. Zemāk redzams saraksts ar izglītības iestādēm un to piedāvātajām studiju programmām:

1. Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums, 3. līmeņa profesionālā vidējā izglītību, apgūstama uzreiz pēc pamatizglītības. Programma  "Vides Aizsardzība".
Info: http://www.vplt.lv/index.php?id=42&s…

2. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, bakalaura studijas "Vide un Ūdenssaimniecība" un maģistratūras studijas "Vides Inženierzinātne".
Info par bakalara studijām: http://www.llu.lv/?mi=321&pr=35#top_…
Info par maģistratūras studijām: http://www.llu.lv/?mi=321&pr=61#top_…

3. Rīgas Tehniskā Universitāte piedāvā gan bakalaura, gan maģistra studijas "Vides zinātnes".
Info par bakalara studijām: https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikI…
Info par maģistratūras studijām: https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikI…

4. Latvijas Universitāte, bakalaura un maģistra studijas "Vides zinātne", kā arī maģistra studijas "Vides resursu pārvaldība" un "Vides Pārvaldība". Šī augstskola piedāvā arī doktora studijas "Vides zinātne".
Info par bakalara studijām "Vides zinātne": http://www.lu.lv/gribustudet/pamatstudij…
Info par maģistratūras studijām "Vides zinātne": http://www.lu.lv/gribustudet/augstaka-li…
Info par maģistratūras studijām "Vides pārvaldība" un "Vides resursu pārvaldība": http://vide.lu.lv/lat_jaunumi.html
Info par doktorantūras studijām: http://www.lu.lv/gribustudet/doktorantur…

5. Vidzemes Augstskola, 1. līmeņa profesionālā studiju programma "Koka ēku celtniecība un ekobūve"
Info: http://www.va.lv/lv/koka-eku-celtnieciba…

6. Rēzeknes Augstskola piedāvā II profesionālā bakalaura studiju programmu "Vides inženieris" un profesionālā maģistra studijas "Vides aizsardzība".
Info par piedāvātajām bakalaura un maģistratūrs studijām: http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p…


Ir ko izvēlēties! 8)
Latvijai nākotnē noderēs vides zinātņu speciālisti!(flag:lv)