ESF iespējas

Oficiālā lapa
Ieteikt

Uzņēmējiem

* JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA STIPRINA SADARBĪBU AR PAŠVALDĪBU UN KONSULTĒ JAUNOS UZŅĒMĒJUS

Jēkabpils uzņēmēju biedrība, izvērtējot līdzšinējo darbību, nosaka jaunus rīcības virzienus, iesaistās dialogā ar pašvaldību, uzrunā jaunus biedrus un rada interesi potenciālajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbību. Lasīt vairāk.

VIENKĀRŠO ADMINISTRATĪVĀS PROCEDŪRAS UN MAZINA PRASĪBAS

Ieklausoties pētnieku un sabiedrības viedoklī, Valsts kanceleja veic konsekventus pasākumus administratīvā sloga samazināšanai. Lasīt vairāk

* ISO SERTIFIKĀTS MĒRSRAGA OSTAI PALĪDZ KONKURENCES CĪŅĀ

Mērsraga ostas pārvalde ievieš kvalitātes vadības sistēmu ostas darbā un iegūst ISO sertifikātu. Tas ļauj piesaistīt ārvalstu investorus un jaunus klientus.Lasīt vairāk.

* PĒTĪJUMS PALĪDZ ATTĪSTĪT RĒZEKNES NOVADA RŪPNIECISKĀS TERITORIJAS

Lai piesaistītu investorus piepilsētas rūpniecisko teritoriju attīstībai, Rēzeknes novada dome veic inovatīvu pētījumu, kas sniedz vērtīgu informāciju par nepieciešamajiem ieguldījumiem infrastruktūrā. Lasīt vairāk.

* LDDK IEKLAUSĀS REĢIONU UZŅĒMĒJU VIEDOKLĪ UN SNIEDZ ATBALSTU

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) atbalsta reģionālos uzņēmējus, sniedz konsultācijas par normatīvajiem aktiem, attīsta to sadarbību ar pašvaldībām un aicina apvienoties, lai veicinātu viedokļu apmaiņu. Lasīt vairāk.

* TAUPĀM UZŅĒMĒJU LAIKU - VIENLAIKUS VAR REĢISTRĒTIES UZŅĒMUMU REĢISTRĀ UN PVN MAKSĀTĀJU REĢISTRĀ 

Iespējams, šobrīd jau aizmirsies, ka kādreiz, dibinot uzņēmumu, nācās papildus veltīt laiku tam, lai jaundibināto uzņēmumu reģistrētu arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā. Lasīt vairāk.

* NOSAKA VIENĀDUS NOSACĪJUMUS KOKU CIRŠANAI PAŠVALDĪBĀS 

Zemes īpašniekiem un uzņēmējiem vairs nav jāpēta dažādu pašvaldību prakse saskaņojuma izsniegšanai un zaudējumu noteikšanai par koku ciršanu un atbildi var saņemt daudz īsākā laikā. Lasīt vairāk.

* VIENKĀRŠOTA MUITOŠANAS REŽĪMA - PREČU IZNĪCINĀŠANA - PIEMĒROŠANA 

Importējot preces, komerciālu vai administratīvu iemeslu dēļ var rasties nepieciešamība tās iznīcināt. Ārpuskopienas preču iznīcināšana ir jāsaskaņo ar atbilstošām valsts institūcijām un jāveic muitas uzraudzībā. Projekts nodrošina to, ka šī procedūra kļūst vienkāršāka. Lasīt vairāk.

* MAZĀK STATISTIKAS ATSKAIŠU VIDES JOMĀ

Projekts samazina vides statistikas atskaišu skaitu, kas jāsniedz uzņēmējiem, un to iesniegšanu padara daudz ērtāku. Lasīt vairāk.