ESF iespējas

Oficiālā lapa
Ieteikt

Līdzdalība

* STRĀDĀ, LAI BRĪVPRĀTĪGO DARBS KĻŪTU PAR IKVIENA DZĪVES SASTĀVDAĻU

Biedrība „brīvprātīgais.lv” kļūst par vienu no galvenajām brīvprātīgo darba organizācijām, kas ne tikai uztur brīvprātīgo darba datubāzi, sniedz informāciju, popularizē brīvprātīgo darbu, bet arī aktīvi piedalās brīvprātīgo darba normatīvās bāzes izstrādē. Lasīt vairāk.

* JELGAVAS SENIORI AKTĪVI AIZSTĀV SAVAS TIESĪBAS

Jelgavas seniori mācās aizstāvēt savas tiesības un kopā ar citām senioru apvienībām panāk rezultātus, kas palīdz visiem Latvijas pensionāriem. Lasīt vairāk.

* JAUNIEŠU INTEREŠU AIZSTĀVĪBAI IEDROŠINA NE VIEN PAŠVALDĪBAS, BET ARĪ VALSTS INSTITŪCIJAS

Pateicoties biedrības „Jaunatnes līderu koalīcija” (JLK) darbam, arī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sākusi veikt monitoringu jauniešu nozares attīstībā Latvijas pašvaldībās. Lasīt vairāk.

* OGRĒ AR JAUNIEŠIEM RĒĶINĀS

Ogres novadā pašvaldība kļūst atvērtāka jauniešiem un pieņem darbā speciālistu, kas strādā ar jauniešiem. Lasīt vairāk.

* LATVIJAS ORNITOLOĢIJAS BIEDRĪBA STIPRINA SAVAS POZĪCIJAS LATVIJAS UN EIROPAS LĪMENĪ

Eiropas Sociālā fonda atbalsts ļauj Latvijas Ornitoloģijas biedrībai izvērtēt savu darbību un pievērsties aktīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas līmenī. Lasīt vairāk.

* BRISELE IEKLAUSĀS LATVIJAS EKSPERTOS

Eiropas Kustība Latvijā (EKL) apkopo ekspertu viedokļus, lai labāk pārstāvētu Latvijas intereses Eiropas Savienības (ES) līmenī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK). Lasīt vairāk.

* "SUSTENTO" PIESAISTA CILVĒKU AR INVALIDITĀTI ORGANIZĀCIJAS NO LATVIJAS NOVADIEM

Biedrība „Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO”” atrod un apmāca jaunus sadarbības partnerus Latvijas novados, lai kopīgi aizstāvētu cilvēku ar invaliditāti intereses. Lasīt vairāk.
* CĪNĀS PAR VESELĪBAI DROŠU ĒDIENU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS AR CELIAKIJU SLIMIEM BĒRNIEM 

Biedrība „Dzīve bez glutēna” pievērš sabiedrības uzmanību tam, ka Latvijas izglītības iestādēs bērniem ar celiakiju ir jāievieš atsevišķa ēdienkarte, kas nav bīstama viņu veselībai. Bērniem ar celiakiju ikdienā ir jāievēro bezglutēna diēta, tas nozīmē, ka uzturā nedrīkst lietot graudaugus saturošus pārtikas produktus (to skaitā arī visus miltu izstrādājumus, piemēram, maizi). Ja šo diētu neievēro, var rasties veselības traucējumi, sākot no sliktas dūšas un beidzot ar invaliditāti un neauglību.  Lasīt tālāk.

* DARBA DEVĒJI, DARBINIEKI UN PAŠVALDĪBAS - PIE VIENA SARUNU GALDA

Darba devēji, darbinieki un pašvaldību pārstāvji kopīgiem spēkiem attīsta savu novadu, pilsētu un uzlabo ikdienas dzīves kvalitāti, regulāri tiekoties Trīspusējās konsultatīvajās padomēs un kopīgi pieņemot lēmumus par aktuāliem jautājumiem. Lasīt tālāk.

* E-RĪKS ATVIEGLO NVO LĪDZDALĪBU LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ

E-rīks www.nvo.kompetences.lv nodrošina iespēju nevalstiskajām organizācijām apvienoties, pārstāvot kopējas intereses Ministru kabineta komiteju (MKK) sēdēs, un vieglāk sekot līdzi jaunumiem lēmumu pieņemšanas laikā. Lasīt tālāk.

* LĪVĀNU NOVADA IEDZĪVOTĀJI IEGŪST BALSI - IZVEIDO NVO PADOMI

Šķiet, ikviens savā virtuvē zina, kā vajadzētu vadīt valsti un ko vajadzētu darīt novadā. Bet ko darīt, lai šīs idejas tiktu īstenotas? Kā apvienoties, lai panāktu izmaiņas? Uz šādiem jautājumiem Līvānu novadā risinājumu meklē biedrība „Baltā māja”. Lasīt tālāk.

* NO SARUNĀM PAR TELPU ĪRI LĪDZ LIKUMA "PAR GRĀMATVEDĪBU" GROZĪJUMIEM

Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts palīdz padziļināt sadarbību, iesaistot partnerus, lai NVO intereses aizstāvētu valstiskā līmenī. Lasīt tālāk.

* „DZĪVĪBAS KOKS” AIZSTĀV ONKOLOĢISKO PACIENTU INTERESES

Tikai apvienojoties, var panākt izmaiņas, tāpēc onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” veido sadarbības tīklu onkoloģisko pacientu interešu pārstāvniecībai. Lasīt tālāk.