ESF iespējas

Oficiālā lapa
Ieteikt

Pakalpojumi iedzīvotājiem

* VALSTS ZEMES DIENESTA PAKALPOJUMI KĻŪST KVALITATĪVĀKI

Ja veic jebkāda veida darbības ar zemi un ēkām vai vēlas uzzināt informāciju par savu vai citu nekustamo īpašumu, nākas saskarties ar Valsts zemes dienestu un izmantot tā sniegtos pakalpojumus. Lai šī saskarsme būtu pozitīva un sniegtie pakalpojumi kvalitatīvi, Valsts zemes dienests apmāca savus darbiniekus un pilnveido darbību. Lasīt vairāk.

* ĶEKAVAS NOVADĀ GATAVOJAS UZLABOT IELU APGAISMOJUMU UN TAUPĪT ELEKTROENERĢIJU

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Ķekavas novada pašvaldība iegūst vērtīgus datus par iespējām uzlabot ielu apgaismojuma energoefektivitāti, kura nepieciešama turpmākā finansējuma piesaistei. Lasīt vairāk.

* PANĀK KONFLIKTU RISINĀŠANAS METODES - MEDIĀCIJAS - PLAŠĀKU ATPAZĪSTAMĪBU LATVIJĀ

Biedrība „Mediācijas padome” iepazīstina plašāku sabiedrību ar mediāciju kā izdevīgāku konfliktu risināšanas metodi un iezīmē savu nākotnes darbu, lai sakārtotu mediācijas jomu Latvijā. Lasīt vairāk.

* BIEDRĪBA "SKALBES" UZLABO ATBALSTU CILVĒKIEM KRĪZES SITUĀCIJĀ

Pateicoties Eiropas Sociālā fonda finansējumam, biedrība „Skalbes” apmāca vairāk cilvēku, tā nodrošinot nepārtrauktu krīzes tālruņa pieejamību, sniedz konsultācijas, izmantojot „Skype” programmu, un cīnās par valsts budžeta finansējumu krīzes tālrunim. Lasīt vairāk.

* PĀRTIKAS UN VETERINĀRĀ DIENESTA DARBINIEKI VAR MĀCĪTIES NEKLĀTIENĒ

Pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ietaupa līdzekļus un darbinieku laiku, radot iespēju apgūt zināšanas attālināti – e-mācību veidā. Lasīt vairāk.

* PRET GARNADŽIEM UN KĀRTĪBAS TRAUCĒTĀJIEM AR MODRIEM KAIMIŅIEM

Biedrība „Kaimiņu drošība” izglītojošos semināros māca cilvēkus pieskatīt savu rajonu. Lasīt vairāk.

* VIENOTA TĪMEKĻA VIETNE PAR BĒRNU NOMETNĒM

Eiropas Savienības finanses palīdz vienkāršot un radīt pārskatāmāku informāciju par bērnu nometnēm Latvijā. Lasīt vairāk.

* UZLABO DIENESTA DARBĪBU, LAI GLĀBTU CILVĒKU DZĪVĪBAS

Ieviešot mūsdienīgu kvalitātes vadības sistēmu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienestam izdevies būtiski uzlabot NMP dienesta darbību un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Procesu sakārtošanas rezultātā ir izdevies samazināt laiku, kāds ir nepieciešams, lai NMP dienesta brigāde nokļūtu pie pacienta, tā iegūstot tik svarīgās minūtes, kurās spēj glābt cilvēku dzīvības.  Lasīt vairāk.

* JAUNI RĪKI, LAI LABĀK IEPAZĪTU KURZEMI

Kurzemes Tūrisma asociācija ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu izveido jaunu zīmolu „Ražots Kurzemē”, kura galvenais mērķis ir popularizēt Kurzemi un tās ražotājus, kā arī radīt tūristu interesi par piedāvāto produkciju. Tagad arī ikviens, kas grib apceļot Kurzemi, var saplānot savu ceļojumu, izmantojot tūrisma maršrutu plānotāju www.egids.lv. Lasīt vairāk.

* JELGAVAS SENIORIEM UN CILVĒKIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM PALĪDZ ĀTRĀS REAĢĒŠANAS VIENĪBA "EKSPRESIS"

Lai palīdzētu Jelgavas senioriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, Jelgavas Pensionāru biedrība, iesaistot brīvprātīgos, attīsta jaunu pakalpojumu – ātrās reaģēšanas vienību „Ekspresis”. Lasīt vairāk

* SAMAZINĀM IZDEVUMUS - ATSAKĀMIES NO OFICIĀLĀ VALSTS LAIKRAKSTA PAPĪRA FORMĀTĀ

Pēc integrētās kvalitātes vadības un informācijas tehnoloģiju drošības sistēmas pilnveidošanas valsts SIA „Latvijas Vēstnesis”, Latvijā vairs nav nepieciešams izdot oficiālo laikrakstu „Latvijas Vēstnesis” papīra formātā, tagad tas ikvienam pieejams elektroniski. Tas ļāvis ietaupīt valsts līdzekļus, kā arī padarījis normatīvos aktus pieejamākus ikvienam. Lasīt vairāk.

* ARODBIEDRĪBAS AR ZINĀŠANĀM CĪNĀS PAR DARBINIEKU TIESĪBU IEVĒROŠANU 

 Vai zinājāt, ka darba intervijā nedrīkst prasīt par bērnu skaitu vai reliģisko pārliecību? Un to, ka darba devējs nedrīkst atbrīvot no darba bez nopietna pamatojuma? Vai esat dzirdējuši par arodbiedrību un darba koplīgumiem, un ko tie var sniegt darbiniekiem? Par šiem un daudziem citiem jautājumiem konsultē Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) reģionālie koordinatori. Lasīt vairāk.

* SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA PALĪDZ SARGĀT ZIVJU RESURSUS

 Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību zivju resursu aizsardzībā un saglabāšanā, biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija” 2011. gadā organizēja apmācības interesentiem, kas vēlējās kļūt par sabiedriskajiem vides inspektoriem. Projekta aktivitātes kopumā aktualizēja zivju aizsardzības jautājumus, kā rezultātā palielinājies arī to cilvēku skaits, kuri uzskata, ka viņu pienākums ir ziņot par novērotajiem pārkāpumiem. Tas devis iespēju savlaicīgāk un mērķtiecīgāk novērst pārkāpumu sekas, tai skaitā veicot arī preventīvus pasākumus. Lasīt vairāk

* ĀTRĀK, ĒRTĀK UN IZDEVĪGĀK - TRĪS CEĻI UZ KVALITATĪVĀKIEM PUBLISKAJIEM PAKALPOJUMIEM

Klātienē, elektroniski un visur pēc vienotiem principiem un standartiem – tādiem jābūt valsts un pašvaldību sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem. Lai to sasniegtu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) veic visaptverošu reformu publisko pakalpojumu jomā. Lasīt vairāk.

* „BRĪVS NOĢMO” – LAI IKVIENS VARĒTU IZVĒLĒTIES, KĀDU PĀRTIKU IEGĀDĀTIES 

Lai risinātu ģenētiski modificētas pārtikas problemātiku, biedrība „Zemes draugi” attīsta jaunu publisko pakalpojumu „Brīvs no ĢMO”. Lasīt vairāk.

*DZĪVNIEKU POLICIJA - DZĪVNIEKU INTEREŠU SARDZĒAntuāns de Sent-Ekziperī ir teicis, ka mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām! Šī frāze precīzi raksturo dzīvnieku policijas ideju un aktivitātes, kurās aicināts iesaistīties ikviens, kam rūp dzīvnieki. Lasīt vairāk.


* TAGAD CARNIKAVĀ VALSTS UN PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMI PIEEJAMI VIENUVIET 

Carnikavas novada dome izveido publisko pakalpojumu klientu apkalpošanas centru atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam un elektronisko pakalpojumu portālu www.pakalpojumi.carnikava.lv, lai iedzīvotājiem, tajā skaitā arī juridiskajām personām, būtu iespēja daudz ērtāk, vienkāršāk un efektīvāk izmantot pašvaldības sniegtos pakalpojumus. Lasīt vairāk.

* JŪRMALAS PILSĒTAS DOME IEPAZĪST SAVUS UZŅĒMĒJUS

Jūrmalas pilsētas dome skatās nākotnē un pēta jaunas sadarbības iespējas ar uzņēmējiem, piemēram, īstenojot publiskās un privātās partnerības (PPP) projektus.Lasīt vairāk.

* VISS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS FINANSĒM ELEKTRONISKAJĀ BUKLETĀ – ĒRTI UN VIENUVIET
Lai informācija par Eiropas Savienības finansēm būtu pieejamāka, Rīgas plānošanas reģions izstrādā pašvaldībām ērti pieejamu un viegli lietojamu interaktīvu elektronisko bukletu esfinanses.lv/esbuklets/. Lasīt vairāk.
* LAI SATIKTOS, JĒKABPILS NOVADĀ VAIRS NAV JĀBRAUC UZ CENTRU 

Jēkabpils novada pašvaldība rāda piemēru, kā informācijas tehnoloģijas palīdz pārvarēt attālumu un ietaupīt līdzekļus.Lasīt tālāk.

* IZVEIDO PAMATUS AUTISMA INFORMĀCIJAS CENTRAM

Cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem ir ļoti dažādas vajadzības, kuras nav iespējamas apkopot universālā padomu un materiālu rokasgrāmatā. Tāpēc Latvijas Autisma apvienība ir izveidojusi Rīgā vietu, kur var satikties, apmainīties ar pieredzi, saņemt atbalstu un gūt padomus gan cilvēki ar autiskā spektra traucējumiem, gan radinieki un atbalsta personas, gan pedagogi, eksperti, sociālie darbinieki un citi. Lasīt tālāk.

* „DZĪVĪBAS KOKS” PALĪDZ CILVĒKIEM, KURI SLIMO AR VĒZI

Lai palīdzētu cilvēkiem, kuri ir slimojuši ar onkoloģiskajām slimībām, atgriezties sociālajā un ekonomiskajā dzīvē, onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” izstrādā un īsteno rehabilitācijas kursu ciklu „Spēka avots”. Lasīt tālāk.

* SABIEDRISKAIS TRANSPORTS VIDZEMNIEKIEM KĻŪS PIEEJAMĀKS 

Lai sabiedriskais transports vidzemniekiem kļūtu pieejamāks un pārvadātājiem tā plānošana būtu efektīvāka, Vidzemes plānošanas reģions veic pētījumu un izveido datorizētu satiksmes maršrutu plānošanas modeli. Lasīt tālāk.

* ILŪKSTES NOVADA IEDZĪVOTĀJI VAR IESNIEGT DOKUMENTUS TUVĀK SAVĀM MĀJĀM l

Ilūkstes novada pašvaldība izstrādā vienas pieturas aģentūras koncepciju un izveido vienotu publisko pakalpojumu klientu apkalpošanas centru. Tagad iedzīvotājiem ir iespēja iegūt pašvaldības sniegtos pakalpojumus vienuviet, taupot gan savu laiku, gan līdzekļus. Lasīt tālāk.