Sporta komplekss "Teperis" (tikai aktīvajiem biedriem)

 

 

Par grupu

Par aktivitātēm un dalību Sporta komplekss "Teperis" rīkotajos pasākumos. Par biedru var kļūt, ja ir piedalījies, vai vēlas piedalīties rīkotajos treniņos un sacensībās.

 

Vasaras autosprints "Smiltene 2014" NOLIKUMS        SASKAŅOTS:                                                                                  APSTIPRINĀTS:

        Smiltenes novada sporta pārvaldē                                                     TSK „Smiltene” valdes priekšsēdētājs


         _________­­­­­­­________G.Markss                                                    _______________V.Tralla


        .........martā  2014.Smiltenē                                                              ........martā  2014.Smiltenē                                                                            NOLIKUMS


Vasaras autosprints „Smiltene 2014”

standarta un sporta automašīnām autodaudzcīņā  5 posmos .

1. Mērķis un uzdevumi:

a)  iesaistīt jebkuru brauktgribētāju un kluba biedrus regulārās sporta aktivitātēs, sekmēt viņu  

        autovadīšanas iemaņu pilnveidošanu;

      b) dot iespējas biedrības „Tehniskais sporta klubs Smiltene” biedriem un jebkuriem brauktgribētājiem kļūt par  labiem autobraucējiem braukšanā ar automašīnām. 


     2Norises laiks un vieta:

2014.gada 04. maijā         1.posms

2014.gada 01. jūnijā         2.posms

2014.gada 06. jūlijā          3.posms

2014.gada 03. augustā      4.posms

2014.gada 14. septembrī   5.posms

   Sporta komplekss „Teperis” apvienotā kartingu trase, asfaltētais laukums un autokrosa trase, garums 2,6 km, segums 35% tīrs asfalts, 30% netīrs asfalts un 35% smilšmāls. Trases atrašanās vieta: Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, no Smiltenes pilsētas 2.km Valkas virzienā, ceļa labajā pusē apdzīvotas vietas norāde Mēri 13, pa šo ceļu 1.km un ceļa labajā pusē – Sporta komplekss Teperis. Sacensību nolikums tiks publicēts interneta mājas lapā:   http://www.ziemellatvija.lv.,  http://www.draugiem.lv/sportakompleksste… .

      Sacensību dalībnieku iepriekšēja pieteikšanās pirms katra posma: http://www.draugiem.lv/sportakompleksste…  un sūtot pieteikumus uz e-pastu: sarmite.ozola@ziemellatvija.lv , līdz ar to dalībniekiem tiek dotas izvēles iespējas pieteikties iepriekš uz katru posmu izvēloties sev tīkamāko, pieejamāko pieteikšanās veidu. Pieteikumā jānorāda: vārds, uzvārds, automašīnas marka, modelis, riepu veids (standarta vai sporta), klase(s) kurā(s) piedalīsies, pilsēta vai apdzīvota vieta ko pārstāv.


3.Sacensību rīkotājs: Biedrība „Tehniskais sporta klubs Smiltene”  mob. 29125512

    

     4.   Tiesnešu kolēģija:       Galvenais tiesnesis -      Vairis Tralla

                                                Tehniskais komisārs - Ivars Siliņš

                                                Tehniskā komisija –   Gunārs Baumanis, Jānis Treimanis

                                                Galvenā sekretāre -      Jeļena Tralla

                                                Hronometrāža -           Jānis Tralla