Draugiem.lv ir īpašs portāls! Ja vēlies ienākt mūsu portālā, tad vienīgais veids, kā to izdarīt, ir saņemt ielūgumu no kāda drauga.

Nebēdā, ja pagaidām nezini nevienu, kas to var izdarīt - tavu draugu lokā noteikti ir kāds, kas tevi jau pavisam drīz uzaicinās pievienoties viņa draugiem.

Gaidīsim tevi un tavus draugus mūsu pulkā. Uz drīzu tikšanos!