Rīgas Stradiņa universitāte

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 75

Jautājumi un atbildes

Sveiki. Vēlos studēt žurnālistiku, taču nevarēju nepamanīt, ka studiju maksa ir daudz mazāka nekā citām augstskolām, kur piedāvā studēt žurnālistiku. Vai tajā iekļauti arī tādi pakalpojumi kā kopēšana, printēšana u.tml.?
Labdien!
Nē, šādi pakalpojumi tur nav iekļauti. Taču RSU cenšas maksimāli izmantot elektroniskos materiālus, kas ir pieejami e-studijās. Detalizētāku informāciju varat iegūt RSU Studentu servisā (tālr. 67409105), vai jautājot programmas vadītājai Andai Rožukalnei - anda.rozukalne@rsu.lv.
Ar cieņu,
Edijs Šauers
RSU Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
Sveiki! Vēlos uzzināt vai absolvēta RSU medicīnas koledžas ārsta palīga studiju programma, dod kādas priekšrocības stājoties pēc tam uz ārstniecības programmu RSU? Paldies!
Sveiks, Roland,

absolvējot RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas programmu Ārstniecība, nav noteiktas priekšrocības iestājoties RSU programmā Ārstniecība.

Priekšrocības ir gadījumā, ja rodas interese iegūt bakalaura grādu Māszinībās. Šādā situācijā, pārkvalificējoties no ārsta palīga uz māsu, nepieciešams studēt tikai vienu papildus gadu RSU, lai iegūtu bakalaura grādu Māszinību programmā.

RSU Sabiedrisko attiecību departaments.
Sveicināti! No kura līdz kuram datumam notiks dokumentu iesniegšana fizioterapijas studijām?
Sveika, Eliazabete,

pamatstudijām dokumentus varēs iesniegt elektroniski no 11.jūnija līdz 17.jūlijam. Jāatceras, ka pēc pieteikšanās studijām elektroniski, ir jāierodas RSU laika posmā no 11.-17.jūlijam, lai uzrādītu nepieciešamo dokumentu oriģinālus, iesniegtu to kopijas un nokārtotu visus nepieciešamos iestājpārbaudījumus, kas paredzēti uzņemšanas prasībās.

Pieteikšanās pamatstudijās uz vietas RSU notiks no 11. jūlija līdz 17. jūlijam, darba dienās no 9.00 līdz 17.00 .
Līgumu slēgšana būs 20. un 23.jūlijā.

Ja rodas papildus jautājumi, droši var rakstīt RSU Studentu servisam uz Studentuserviss@rsu.lv .

RSU Sabiedrisko attiecību departaments.
Vēlos stāties uz veselības sporta speciālistiem, tāpēc sekojošs jautājums - kas tiek vērtēts iestājoties? Latviešu valodas un svešvalodas eksāmens, intervija un OSPPP rezultāti ? Tas viss? Kas ietilpst OSPPP testā? Tikai velotrenažieris vai vēl kas - teorētiski jautājumi vai kas tāds?
Sveika, Sabīne!

Kā jau esat minējusi, pie iestāšanās ir prasīts uzrādīt 2 CE – latviešu valodā un 1.svešvalodā.
Kārtība ir sekojoša: atsevišķā dienā tiek nozīmēts OSPPP un intervija. Intervijā tiek jautāti jautājumi par specialitāti.
OSPPP sevī ietver pārbaudījumu uz velloergometra.

Cieņā,
RSU Sabiedrisko attiecību nodaļa
Kādi ir nosacījumi , lai saņemtu MF sipendiju ? Vai valsts to piešķir studentiem no daudzbērnu un nelabvēlīgām ģimenēm, vai to ir iespējams saņemt arī par labāk sekmēm?
Sveika, Tīna,

šobrīd stipendijas piešķir uz sekmju pamata. Minimālajai ikmēneša stipendijai varēs pieteikties no 5. līdz 15. septembrim RSU Studentu servisā.
Labdien, man ir 297. vieta MF uzņemšanas sarakstā, man ir jautājums, vai ir vēl iespēja tikt budžeta grupā?
Sveiks! Lai gan ne liela, bet iespēja pastāv. Katrā ziņā ir tā, ka RSU Studentu serviss noteikti uzmkelēs tos, kuri būs tikuši budžeta vietās, kas atbrīvojušās.
Vai ar C līmeni var iekļūt MF budžeta grupā,kāds ir normāla OSPPP testa atzīme?
Sveiks, Matīss,

uz doto jautājumu šobrīd nav iespējams sniegt izsmeļošu atbildi, jo RSU ir pieņemts neizteikt provizoriskus rezultātus.
Konkursa rezultāti uz valsts budžeta vietām un RSU bezmaksas vietām būs apskatāmi http://www.rsu.lv 27. jūlijā no plkst. 14:00.
Labdien! Vēlos uzzināt, vai RSU mājaslapā var sekot līdzi tam, kurā vietā tu esi (kad esi iesniedzis dokumentus)?
Sveika,

diemžēl šādas opcijas nav. Ir tikai tā, ka var sekot līdzi kopējam reflektantu skaitam (http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsanas-statistika), kāds pieteicies uz konkrēto studiju programmu.
No kā sastāv OSPPP tests medicīnā un fizioterapijā,kādi ir tie pārbaudījumi?
Sveika, Arina,

OSPPP ir profesionālās piemērotības tests, kuru pilda uzreiz pēc dokumentu iesniegšanas.
Testu pilda uz datora. Izpildes laiks 20 minūtes.
Tests ietver sevī vispārējus jautājumus par medicīnas un veselības aprūpes nozari, ķīmiju, bioloģiju un vispārīgiem erudīcijas jautājumiem par nozari uz, kuru stāsieties.
Pie Jums var pārriet no LBK? Un kurā kursā es uzreiz varētu iet, ja man būtu 1.līmeņa augstākā izglītība?
Sveika, Sanita,

būtu nepieciešams, ka sazinies ar RSU Juridiskās fakultātes dekānu prof. Andreju Vilku – andrejs.vilks@rsu.lv; 67409202 vai studiju programmas „Tiesību zinātne” vadītāju Barbu Girgensoni – barba.girgensone@rsu.lv.
Izstāsti, kur studē, kādu grādu iegūsi un ka vēlies turpināt studijas RSU Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne”.

Pajautā, kas būtu jādara.