Nē - cilvēku tirdzniecībai

Oficiālā lapa
Ieteikt
 214

Kur meklēt palīdzību?

KONSULTĀCIJAS FIKTĪVO LAULĪBU UN SEKSUĀLAS EKSPLUATĀCIJAS GADĪJUMOS:

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"", tālr.: (+371) 67898343, (+371) 28612120
E-pasts: drosa.maja@apollo.lv

Valsts policija, tālr.:(+371) 67075344 vai 112
Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments
, tālr.: (+371) 26337711 (diennakts tālrunis ekstremālām situācijām)

 

KONSULTĀCIJAS PIESPIEDU DARBA GADĪJUMOS, JA PERSONA ATRODAS LATVIJĀ:

Valsts policija - vēršoties personīgi jebkurā Valsts policijas iecirknī ar iesniegumu, norādot datus par sevi, pārkāpuma būtību vai nosūtot iesniegumu valsts policijai. Kontakti: Rīgā,  Čiekurkalna 1. līnija 1, k-4, LV – 1026, e-pasts kanc@vp.gov.lv, izmantojot elektronisko parakstu

Zvanot Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldei (VP GKP ONAP) tālr.
.
Zvanot pa tālr. 112 vai 110, ja nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība

Valsts darba inspekcija – vēršoties personīgi ar iesniegumu Valsts darba inspekcijā Rīgā (Kr. Valdemāra ielā 38 k-1) vai jebkurā reģionālajā Valsts darba inspekcijā, norādot datus par sevi, darba devēju un pārkāpuma būtību vai nosūtot iesniegumu pa pastu (Kr. Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1010), vai e-pastu vdi@vdi.gov.lv, izmantojot elektronisko parakstu. (iespēja ziņot arī anonīmi VDI mājas lapā)

Zvanot uz VDI anonīmo uzticības tālruni - tālr. (+371) 67312176
Zvanot uz VDI konsultatīvo tālr. (+371) vai (+371)


KONSULTĀCIJAS PIESPIEDU DARBA GADĪJUMOS, JA PERSONA ATRODAS ĀRPUS LATVIJAS:

Attiecīgās valsts policija (Eiropas Savienībā vienotais ārkārtējo notikumu tālruņa numurs 112)

Latvijas diplomātiskā un Konsulārā pārstāvniecībā ārzemēshttp://www.mfa.gov.lv/lv/Ministrija/mission/ vai jebkuras citas ESdalībvalsts pārstāvniecība, ja atrodaties kādā no trešajām valstīm

Informāciju, kur vērsties, var iegūt arī zvanot uz Ārlietu ministrijas palīdzības tālr.(+371) (tālrunis ārkārtas situācijām, darbojas 24 h diennaktī zvaniem no jebkuras valsts)

Ārvalsts nodarbinātības noteikumu kontrolējošā un uzraugošā iestāde (Eiropas Savienības valstu iestādes http://www.vdi.gov.lv/lv/kontakti/eiropas-savienibas-darba-inspekcijas/

Attiecīgās valsts robežsardze

Sociālās palīdzības sniedzēji ārvalstīs

Attiecīgās valsts baznīcas vai citas reliģiskās organizācijas

Citas drošības vai tiesībaizsardzības iestādes, kas attiecīgajā brīdī ir pieejamas