Jauniešu organizācija NĪTAUREŅI

Oficiālā lapa
Ieteikt
 21

NĪTAUREŅU SKOLA

Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, jauniešu organizācija „Nītaureņi” uzsāk jaunu un nebijušu interešu izglītības un piedzīvojumu projektu „Nītaureņu skola –maziem un lieliem”.

Ar septembri sākas regulāras iknedēļas aktivitātes. Projekts sevī ietver piecas darbības jomas: daudzveidības un daudzpusīgas radošās darbnīcas, iedvesmas pēcpusdienas, atbalsta sniegšanu bērnu un jauniešu teātra attīstībai, kā arī interesantus piedzīvojumus un īpašas aktivitātes virtuālajā vidē.

Projekta aktivitātēs var piedalīties bērni, jaunieši un pieaugušie, īpaši tiks domāts par lietderīgu brīvā laika pavadīšanu visai ģimenei kopīgi. Aicinām atnāk uz pirmajām aktivitātēm un iepazīties ar projekta programmu.

Šobrīd tiek izstrādāts plāns un meklēti labākie darbošanās laiki, līdz ar to septembra un oktobra sākuma aktivitāšu laikus meklē „Nītaureņu” komunikācijas kanālos!

Saziņai ar „Nītaureņu skolu” var izmantot e-pastu: skola@nitaureni.lv, kā arī ierastos jauniešu organziācijas „Nītaureņi” kontaktus: info@nitaureni.lv / 26590545 / @Nitaureni! Esam atvērti draudzīgai sadarbībai!


Projekta logo!