Pagājušajā dzīvē galvenās rūpes bija - godkāres apmierināšana. Meklēja un veidoja sakarus tikai ar sev līdzīgiem un augstākst...

Jaunākie draugi

Skatīt visus (5093)

solvita
Jēkabpils
(46)
Ilga
Gucis
Iveta
Ivetina
Inese
Priekšniece

Runā

    Kino gaume