Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

Oficiālā lapa
Ieteikt
 2

Mērķis, misija, vīzija

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pakļautībā esoša profesionālās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno dizaina un mākslas izglītības programmas.

MĒRĶIS

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

MISIJA

Nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas kvalitātes māksliniecisko projektēšanu (dizainu) un sagatavot starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus augstas kvalitātes speciālistus.

VĪZIJA

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola - moderna un prestiža starptautiski pazīstama izglītības iestāde kā Eiropas mākslas un dizaina izglītības, un inovāciju centrs.