Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

Oficiālā lapa
Ieteikt
 2

Jautājumi un atbildes

VAI IR DIENESTA VIESNĪCA?
Jā, piedāvājam pastāvīgi uz mācību laiku uzturēties RDMV dienesta viesnīcā, Rīgā, Ēveles ielā 2.
Mēneša maksa - 21.34 EUR
Tālrunis uzziņām: +371 67373395
CIK ILGI JĀMĀCĀS RDMV?
Mācību ilgums - 4 gadi (iepriekšējā izglītība - vispārējā pamatizglītība):

Apģērbu dizains
Ādas izstrādājumu dizains
Formas dizains
Formas tekstils
Interjera dizains
Keramikas izstrādājumu dizains
Koka izstrādājumu dizains
Reklāmas dizains
Stikla izstrādājumu dizains
Struktūras tekstils

Mācību ilgums - 2 gadi (iepriekšējā izglītība - vidējā izglītība):

Reklāmas dizains
KĀDU IZGLĪTĪBU IEGŪŠU, PABEIDZOT RDMV?
Diplomu par profesionālo vidējo izglītību (3. līmenis)

Iegūstamās kvalifikācijas:
Apģērbu dizains - Apģērbu dizaina speciālists;
Ādas izstrādājumu dizains - Materiālu dizaina speciālists;
Formas dizains - Tēlniecības objektu dizaina speciālists;
Formas tekstils - Materiālu dizaina speciālists;
Interjera dizains - Interjera dizaina speciālists;
Keramikas izstrādājumu dizains - Materiālu dizaina speciālists;
Koka izstrādājumu dizains - Materiālu dizaina speciālists;
Reklāmas dizains - Vizuālās reklāmas dizaina speciālists;
Stikla izstrādājumu dizains - Materiālu dizaina speciālists;
Struktūras tekstils - Materiālu dizaina speciālists.
KĀ IESTĀTIES RDMV?
1. Jāiesniedz šādi dokumenti:

Iesniegums, kas adresēts RDMV direktoram;
Izglītību apliecinošs dokuments – apliecība vai atestāts ar sekmju izrakstu (kopija, uzrādot oriģinālu);
Izziņa par veselības stāvokli;
Četras fotokartītes 3 x 4 cm;
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
Pases kopija;
Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem - dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu;
Reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām, - dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu.

2. Jānokārto iestājeksāmeni zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā un veidošanā.
PĒC KURAS KLASES VARU MĀCĪTIES RDMV?
Pēc 9. klases kādā no 11 piedāvātajām izglītības programmām: Apģērbu dizains, Ādas izstrādājumu dizains, Formas dizains, Formas tekstils, Interjera dizains, Keramikas izstrādājumu dizains, Koka izstrādājumu dizains, Metāla izstrādājumu dizains, Reklāmas dizains, Stikla izstrādājumu dizains, Struktūras tekstils.
Pēc 12. klases Reklāmas dizains.