MFD labdarības programma "PALĪDZI"

 

Ieteikt

Kā veikt ziedojumus


Ziedojumu summu lūdzam pārskaitīt uz speciālo MFD norēķinu kontu:

Saņēmējs:
SIA „DZIEDNIECĪBA”
Reģ. Nr. LV40003074548
Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057, Latvija.
Ziedojumu saņemšanas konts:
LV93UNLA0050004302970
AS „SEB banka”
UNLALV2X

Pārskaitījuma mērķa sadaļā lūdzam obligāti norādīt - „Ziedojums”.
Šeit var arī papildus norādīt savu vēlmi palikt anonīmam: „Anonīmi”.
Ziedojumu var veikt citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā. Šajā gadījumā tieši tas parādīsies saņemto ziedojumu publiskajā atskaitē.
Var norādīt: «<Vārds un uzvārds> vārdā» vai «<Juridiskas personas nosaukums>vārdā».
Piemēram:  
«Ziedojums»
«Ziedojums. Anonīmi.»
«Ziedojums. SIA „Abc” vārdā»
Ja naudas pārskaitījuma mērķī netiek norādīts vārds „ziedojums” vai cita viennozīmīga norāde uz to, ka šis naudas pārskaitījums ir ziedojums, šiem saņemtajiem naudas līdzekļiem tiek piešķirts statuss „Nenoteikts naudas pārskaitījums”.
MFD centīsies noskaidrot šī pārskaitījuma mērķi (sazinoties ar maksātāju un tml.). Pēc noteikta laika perioda, vai uzreiz pēc saņemto naudas līdzekļu nozīmējuma noskaidrošanas, MFD ir tiesības atgriezt šo naudu maksātājam vai atzīt to par ziedojumu.
Uzrādot papildus informāciju naudas pārskaitījumā, kas nav norādīta šajos noteikumos, MFD ir tiesības to nepublicēt publiskajos pārskatos. Ja kāda ziedojuma naudas pārskaitījuma informācijas daļa neatbilst šeit aprakstītajiem mērķiem un/vai to būtībai (piemēram, necenzēti, aizvainojoši utt. izteicieni), MFD ir tiesības nepublicēt šādu informāciju. Tādā gadījumā šim ziedojumam atskaitē tiks norādīts - „Nav informācijas vai tā ir izmainīta”. Tādā pat veidā tiks apzīmēti ziedojumi, kuriem tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams noskaidrot ziedotāja vārdu un uzvārdu, vai kā vārdā tiek veikts ziedojums un tml. Gadījumā, ja informācija par ziedojumu mājas lapā ir norādīta nepareizi, lūdzam sazināties ar Palīdzības projekta koordinatoru pa tālruni (+371)  28 67 25 17.

Ziedojumu valūta

Ziedojumi tiek pieņemti jebkurā valūtā, taču norādītais ziedojumu saņemšanas konts ir LVL konts, tāpēc visi ziedojumi, kas veikti ārvalstu valūtā, tiek automātiski konvertēti, ņemot vērā bankas attiecīgas valūtas kursu. Atskaitēs visu ziedojumu summas tiek uzskaitītas tikai latos.

Mērķa ziedojumi un īpašas MFD labdarības programmas.

Mērķa ziedojumu pieņemšana:
Ziedojumiem, kas saņemti Palīdzības programmas ietvaros, var būt mērķa nozīme, ņemot vērā ziedotāja vēlmes.
Piemēram, palīdzība slimnieku grupai, kas slimo ar noteiktu saslimšanu utt. Šādai ziedojuma summai jābūt ne mazākai kā Ls 5000.00.
Pirms mērķziedojumu veikšanas, nepieciešams sazināties ar Palīdzības projekta koordinatoru pa tālruni (+371) 28 67 25 17 vai e-pastu: palidzi@mfd.lv un vienoties par šāda veida ziedojuma realizācijas nosacījumiem.
Lūgums ņemt vērā, ka tikai iepriekšējas vienošanās un šo ziedojumu īpašā iemaksas procedūra nodrošinās tā izmantošanu noteiktam mērķim, kas atšķiras no standarta. Visos citos gadījumos visi ziedojumi (t.sk. arī summas virs Ls 5 000.00), kas pārskaitīti uz MFD ziedojumu saņemšanas kontu, tiks uzskaitīti un izmantoti saskaņā ar MFD labdarības programmas „PALĪDZI” pamata noteikumiem.
Ziedojumi MFD speciālajām programmām: materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, iekārtu iegādei jaunu medicīnisko pakalpojumu sniegšanai
Papildus Palīdzības programmai MFD pieņem ziedojumus tehnoloģijām un projektiem, kas varētu glābt pacientu dzīvības.
Medicīniskās iekārtas, kas nepieciešamas saslimšanu mūsdienīgai diagnostikai, kā arī iekārtas, kas nepieciešamas efektīvai ārstēšanai ir ļoti dārgas, un MFD ne vienmēr ir iespēja patstāvīgi veikt šo iekārtu iegādi. Ņemot vērā to, ka MFD ir privāta iestāde, tad tā nevar paļauties uz valsts investīcijām vai palīdzību. Tajā pat laikā, MFD sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus lielos apjomos un cenšas palīdzēt visiem trūcīgajiem.
Lai palīdzētu MFD sniegt veselības aprūpes pakalpojumus kvalitatīvā un mūsdienīgā tehnoloģiskā līmenī, kā arī, lai ieviestu jaunus pakalpojumus un tehnoloģijas, kas spētu apturēt saslimšanas, un pat glābtu pacientu dzīvības, lūdzam veikt ziedojumus MFD speciālajām programmām. Šādai ziedojuma summai jābūt ne mazākai kā Ls 10000.00. Ziedojuma apmērs lielā mērā noteiks MFD specialās programmas veidu, kur tas varētu tikt izmantots. Visām speciālajām MFD programmām ir kopīgs mērķis: palīdzība trūcīgajiem un sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes celšana. Sevišķa vērība tiek pievērsta jauna veida veselības aprūpes pakalpojumu izstrādāšanai, kas spētu apturēt saslimšanas un glābt dzīvības.
Pirms ziedojumu veikšanas speciālajās MFD programmās, nepieciešams sazināties ar Palīdzības projekta koordinatoru pa tālruni (+371) 28 67 25 17 vai e-pastu: palidzi@mfd.lv un vienoties par šāda ziedojuma nosacījumiem. MFD piedāvās speciālo programmu variantus, kuri lielākā mērā atbildīs ziedojuma veicēju vēlmēm.
Lūgums ņemt vērā, ka tikai iepriekšējas vienošanās un ziedojumu īpašā iemaksas procedūra nodrošinās tā izmantošanu noteiktam mērķim, kas atšķiras no standarta. Visos citos gadījumos visi ziedojumi (t.sk. arī summas virs Ls 10 000), kas pārskaitīti uz MFD ziedojumu saņemšanas kontu, tiks uzskaitīti un izmantoti saskaņā ar MFD labdarības programmas „PALĪDZI” pamata noteikumiem.