Microsoft Partners in Learning

Oficiālā lapa
Ieteikt
 3

Microsoft Partners in Learning programmas darbība Latvijā


Izglītības investīciju un attīstības programmu Partners in Learning (PiL) Microsoft Latvia sāka īstenot 2003.gada rudenī, un jau pēc gada tika parakstīts Izglītības un zinātnes ministrijas un Microsoft Sadarbības Memorands — ietvardokuments programmas darbībai Latvijā.

Partners in Learning ir globāla Microsoft programma, kuras mērķis — veicināt individualizētu pieeju mācību procesā ikvienam, jebkurā mācību priekšmetā izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) sniegtās iespējas, un palīdzēt attīstīt radošumu un talantus izglītības procesā.

Microsoft Partners in Learning programma Latvijā fokusējas uz trim galvenajām mērķa grupām:

1.Inovatīvas skolas

2.Inovatīvus skolotāji

3.Inovatīvi skolēni

Inovatīvas skolas

Skolām, valsts iestādēm un partneriem tiek nodrošināti resursi, mācības, speciālas zināšanas un tehnoloģiju projekti, kas palīdz izveidot skolas, kurās tiek īstenots uz skolēnu orientēts mācību process un tiek sekmēta 21.gs. prasmju attīstīšana.

Inovatīvi skolotāji

Skolotājiem tiek nodrošināti rīki, saziņas vide un resursi, lai sekmētu sadarbību un piekļuvi kvalitatīvam mācību saturam, kā arī veicinātu to, lai pedagogi mācīšanas un mācību procesā pilnvērtīgi izmanto IKT.

Inovatīvi skolēni

Skolēni tiek mudināti radoši izmantot IKT, pildot mājasdarbus un mācoties.

gal_265487338_large