Latgales Kultūrvēstures muzejs

 

Ieteikt
 4

Akcija - FOTO ar KŪKOJU!

Nofotografējies kopā ar „Antonu Kūkoju”!

Antonam Kūkojam veltīts piemineklis, kas kļuvis par rēzekniešu un pilsētas ciemiņu iecienītu apskates objektu. 2015.gadā Antons Kūkojs svinētu savu 75.dzimšanas dienu, tāpēc no janvāra līdz decembrim ikviens aicināts iemūžināt mirkli – nofotografēties pie Antona Kūkoja pieminekļa – un ar fotogrāfijām piedalīties kopīga jubilejas apsveikuma veidošanā.

Akcija norisināsies no 2015.gada janvāra līdz 2015.gada decembrim.

Tās laikā:

• Jāapciemo Rēzekne – pilsēta Latgales sirdī!

• Jāatrod Antona Kūkoja piemineklis (Atbrīvošanas alejā 102, laukumā pie Latgales Kultūrvēstures muzeja)!

• Jānofotografējas pie Antona Kūkoja pieminekļa! •

Foto ar komentāru (savu vārdu, pilsētu, valsti u.tml.) jāatsūta uz kukojs75@gmail.com

• Fotoprezentācija būs skatāma 2015.gada decembrī Latgales Kultūrvēstures muzejā un http://www.facebook.com/latgales.kulturv…

Antona Kūkoja dzīves gaita simboliski saistāma ar gaismas ceļu – dzimis Ziemas saulgriežos, 1940.gada 23.decembrī, mūžībā aizgājis Pavasara saulgriežos, 2007.gada 18.aprīlī. Visu mūžu veltījis Latgalei, ko var raksturot arī ar paša sarakstītās grāmatas nosaukumu – „Mūžs Latgales kultūrā” (2006). Antons Kūkojs joprojām dzīvo laikabiedru atmiņās, vēl šķietami nesen noritējušās sarunās, pasākumos. Tomēr laiks rit, tāpēc vēl jo vairāk nepieciešams novērtēt, saglabāt vai gluži no jauna iepazīties ar kolorītās personības: dzejnieka, dramaturga, stāstnieka, publicista, mākslinieka, režisora, aktiera, pedagoga, kultūras un sabiedriskā darbinieka darbiem un ieguldījumu. Antonam Kūkojam veltītais piemineklis (autore Svetlana Skačkova-Marčenko) tika atklāts 2012.gadā, III Pasaules Latgaliešu saieta ietvaros. Starp citu, jaunāko laiku leģenda stāsta, ka „Antona Kūkoja” rokā turētajā grāmatā katrs varot izlasīt sev uzrakstīto sapni, kas piepildoties, bet portfelim jāpieskaras, lai visi plāni izdotos...


Cфотографируйся с „Антоном Кукойсем”!

• Посети Резекне – город в сердце Латгалии!

• Найди памятник Антону Кукойсу по адресу Atbrīvošanas aleja 102, на площади у Латгальского Kультурно-исторического музея!

• Сфотографируйся!

• Фото с комментарием, своим именем, городом и страной, которую представляешь, присылай на kukojs75@gmail.com и участвуй в создании общего поздравления в честь 75-летия со дня рождения Антона Кукойса!

• В декабре 2015 года смотри фотопрезентацию в музее и на сайте http://www.facebook.com/latgales.kulturv… Антон Кукойс – поэт, драматург, рассказчик, публицист, художник, режиссёр, актёр, педагог, общественный и культурный деятель. 23 декабря 2015 года Антон Кукойс отмечал бы своё 75-летие. Между прочим, современная легенда гласит, что в книге, которую держит в руках Антон Кукойс, каждый может прочесть свою мечту, и она сбудется, в свою очередь до портфеля нужно дотронуться, чтобы всё задуманное сбылось...

A.Bondarenko foto