Latgales Kultūrvēstures muzejs

 

Ieteikt
 4

Muzejpedagoģiskās programmas un aktuālais piedāvājums

Muzejpedagoģiskās programmas – interaktīvas izglītojošas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēniem, gan arī pieaugušajiem.

Iepriekšēja pieteikšanās vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš pa tālr. 64622464, muzejpedagoģe Inese Ločmele, tālr. 26595434, e-pastu: muzejs@rezekne.lv


. • Tematiskas lekcijas un prezentācijas – izstrādātas pēc muzeja krājuma materiāliem.


Tematiskas ekskursijas muzeja pastāvīgajās ekspozīcijās muzeja speciālista-gida vadībā.

AUDIOGIDS (latviešu, angļu, krievu valodā) Latgales keramikas ekspozīcijā


 • Dzimšanas diena muzejā – dzimšanas dienas programma zinātkāriem jubilāriem (6 – 12 gadi) un pieaugušajiem.


 • Muzeja zinātniskā lasītava – plašs latgaliešu literatūras, trimdas latviešu autoru darbu, filozofiska satura un mākslas grāmatu, vārdnīcu piedāvājums, enciklopēdijas, literatūra svešvalodā (angļu, krievu, franču), periodiskie izdevumi, jaunākā prese u.c.

• Katru mēnesi jaunas mākslas, tematiskās izstādes.

• Informācija par LKM piedāvājumu un jaunumiem: Rēzeknes mājas lapā http://www.rezekne.lv (Sākumlapa / Kultūra / Latgales Kultūrvēstures muzejs); http://www.draugiem.lv/lkm. Katra mēneša jaunākās ziņas par muzeja piedāvājumu atrodamas portālā http://www.for-skola.lv (sadaļā ekskursijas skolēniem/muzeji)

Muzejpedagoģiskās programmas

 • „Māla pikuča piedzīvojumi”

Programma pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēniem, vājredzīgiem un neredzīgiem apmeklētājiem. Programmas norises laiks: visu gadu. Nodarbības ilgums: līdz 90 min. (izvēloties veidošanu). Programma tiek vadīta Latgales keramikas ekspozīcijā “Māla un uguns pārvērtību radīts brīnums“. Nodarbībā kopā ar pasaku tēlu Māla pikuci jaunāko klašu skolēni dosies brīnumainajā Latgales keramikas valstībā un izzinās, kā māls pārvēršas podos, svečturos, muzicēs ar svilpauniekiem u.c. Vecāko klašu skolēni nostiprinās savas zināšanas par Latgales keramikas daudzveidību, piedaloties sarunā un pildot uzdevumus. Programma tiek piedāvāta arī vājredzīgiem un neredzīgiem apmeklētājiem, ļaujot sataustīt neglazēta māla raupjumu un glazēto podu maigumu, sadzirdēt Latgales dabas un podnieka pagalma noskaņas, uzzināt par pasaules slavu ieguvušajiem Latgales podniekiem. Programmas otrajā daļā ir iespēja pašiem veidot no māla suvenīrus, ko var paņemt līdzi.

 • „Kā top maize?”

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Norises laiks: visu gadu. Nodarbības ilgums: 40-60 min. Improvizēta maizes tapšanas procesa izspēle, izzinot cepšanas tradīcijas, cepšanā lietotos senos saimniecības traukus. Nodarbībā skolēni iepazīs video mācību materiālu „Nu gryuda leidz maizis klaipam“ (17 min.). Video filmiņa ir muzeja speciālistu veidots pētījums, kas ataino maizes ceļu – graudu sēju, labības augšanu, kulšanu, graudu malšanu, maizes cepšanas tradīcijas Latgalē u.c. Pēc čakli padarīta darba – kopīga sēšanās pie lielā saimes galda siltas zāļu tējas dzeršana un kādas maizes šķirnes nogaršošana. Izvēloties maizes nogaršošanu, tās pirkuma čeks jāapmaksā atsevišķi (+ ~EUR 3 no grupas).

• „Viss par pienu”

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas skolēniem. Norises laiks: visu gadu. Nodarbības ilgums: 40-50 min. Nodarbībā bērni varēs iepazīt gan etnogrāfiskos saimniecības traukus no muzeja krājuma, kas lietoti 20.gs. sākumā, gatavojot dažādus piena produktus, gan apzināties piena veselīgumu, gan uzzināt interesantus faktus par piena iegūšanas un pārstrādes vēsturi. Nodarbībā skolēni skatīsies muzeja speciālistu veidotu video mācību materiālu „Pīna stuosts“ (9 min.), kurā stilizēti atainoti lauku darbi saistībā ar dažādu produktu pagatavošanu no piena. Izvēloties piena garduma nogaršošanu, tās pirkuma čeks jāapmaksā atsevišķi (+ ~EUR 3 no grupas).

„Zemes dzīļu noslēpumi”

Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Norises laiks: visu gadu. Nodarbības ilgums: 40-60 min. Praktiski darbojoties grupās, dalībnieki noskaidros, ko var atrast zemes dzīlēs un cik liela nozīme senvēstures pētīšanā, senču sadzīves izzināšanā ir arheoloģiskajiem izrakumiem. Skolēni iejutīsies arheologa lomā un veiks „izrakumus“ ar smiltīm piepildītā koka kastē, pēc tam analizējot atradumus. Nodarbības laikā skolēni padziļina zināšanas par vēsturi, kultūrvēsturi, mācās izprast, cik svarīgi ir saudzīgi izturēties pret vidi. Nodarbībā skolēni varēs iepazīties gan ar 1980. – 1983.g. arheoloģiskajos izrakumos atrastajām senlietām, gan ar arheoloģisko izrakumu materiāliem, kas iegūti Rēzeknes viduslaiku pilskalna aizsardzības zonā 2010.g. pirms Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs“ celtniecības.

„Talka Latgales sētā”

Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Norises laiks: visu gadu. Programmas apmeklējumu kādai no 4 (četrām) spēles daļām lūdzam pieteikt vismaz nedēļu pirms plānotā apmeklējuma. Nodarbības ilgums: 60 min. Nodarbībā gan skolēni, gan skolotāji iejutīsies improvizētā krāsu, skaņu un darbu ritmā un izzinās talkas senāko nozīmi, spēlējot interaktīvu izglītojošu spēli „Senie amati un nodarbošanās latgaliešu sētā“. Skolēni, darbojoties grupās un iejūtoties kādā no talcinieku lomām, uzzinās par lielākajiem veicamajiem darbiem, gadskārtu tradīcijām, amatiem un nodarbošanās veidiem, kādas agrāk bija dzīvojamās un saimniecības ēkas, kā arī aplūkos muzeja krājumā esošos senos darbarīkus, etnogrāfiskos priekšmetus. Spēle „Senie amati un nodarbošanās latgaliešu sētā“ sastāv no 4 daļām. Spēlē izmantotas mākslinieka Jura Gaigala gleznotās krāšņās talku un gadskārtu svētku ilustrācijas. Vienas nodarbības laikā varēs izspēlēt vienu spēles daļu: pavasara, vasaras, rudens vai ziemas. Mācību gada laikā ir iespējams apmeklēt visas četras daļas, saskaņā ar gadalaiku maiņu un apgūstamajām tēmām skolu mācību programmā.

 • „Pirmo reizi izstādē”

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Norises laiks: visu gadu. Programma tiek vadīta kādā no muzeja izstādēm. Nodarbības ilgums: 40-90 min. Nodarbības laikā skolēni tiek iepazīstināti ar mākslas izstādes iekārtojumu, rosinot attīstīt skatīšanās, domāšanas un vērtēšanas prasmes, mudinot mutiski izteikt gūtos iespaidus. Praktiskā darbošanās – zīmēšana, pielietojot iepazītos mākslas izteiksmes līdzekļus. Iespēju robežās piedalīties nodarbībā tiek uzaicināts kāds no māksliniekiem. Piesakoties uz programmu, tiek paziņota informācija par līdzi ņemamajiem materiāliem (papīrs, zīmuļi, krītiņi).

 • „24 stundis latgalīts”

Programma vidusskolas skolēniem, pieaugušajiem. Norises laiks: visu gadu. Nodarbības ilgums: 60-90 min. Nodarbība par laika un telpas izjūtu latgaliešu dzīves ritmā, nedaudz ielūkojoties tradīcijās, sadzīves paradumos, darbos un godos, sarunājoties latgaliešu valodā un ieklausoties senos, bet mūsdienās reti lietotos vārdos. • „Dzīpariņa stāsts” Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Norises laiks: visu gadu. Nodarbības ilgums: 60 min. Rakstu zīmes ir kā stāsts, tikai jāiemācās tās „lasīt”. Zīmju noslēpumi un simbolika atklājas latviešu cimdu rakstos, tautastērpā u.c. Senāk rudens un ziemas vakaros kaimiņu ļaudis sapulcējās kādās mājās un kopā vakarēja: strādāja darbu – auda, vērpa, adīja u.c. Mūsdienās skolēniem piedāvājam aplūkot šajos darbos izmantotos priekšmetus – stelles, ratiņus u.c. Programma tiek piedāvāta visu gadu, bet tās norises laiks var tikt aktualizēts atbilstoši kādai tematiskai izstādei, piemēram, par tautastērpu u.tml.

„Pa „Myužeiguo kalindera” pēdām jeb glītrakstīšana ar tinti un spalvu”

Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Norises laiks: septembris, oktobris. Nodarbības ilgums: 60 min. Nodarbībā varēs: uzzināt par ievērojamākā Latgales rokraksta literatūras pārstāvja Andryva Jūrdža dzīvesgaitām, viņa uzrakstīto kalendāru – „Myužeygays kalinders“ (1916.g.) un izšķirstīt skolēnu veidoto „...laika kalinderu 2011“; apskatīties 19.gs. latgaliešu autoru, grāmatu pārrakstītāju rokrakstu paraugus, dažādas 20.gs. mācību grāmatas, liecības, fotogrāfijas; svērt, rēķināt seno svaru un mēru sistēmā; glīti rakstīt ar tinti un spalvu burtnīcas lapā vai vēl senākā burtnīcā – uz mazas koka tāfelītes; iejusties skolēna tēlā, nofotografējoties ar 20. gs. 80.g. skolas formu; iepazīties ar slepenajiem skolēnu palīgiem – špikeriem (drīkst dalīties ar skolas laika mazajiem noslēpumiem, tāpēc līdzi var atnest savu sen glabātu vai pavisam nesen izveidotu špikeri!).

 • „Senās spēles un rotaļas”

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas skolēniem. Norises laiks: maijs, jūnijs, jūlijs Nodarbības ilgums: 40-50 min. Nodarbības laikā bērni uzzina, kādas ir senās un pašu rokām gatavotās rotaļlietas, spēlē izglītojošas, jautras rotaļas. Rotaļās viņi attīsta veiklības, atjautības u.c. iemaņas, mācās iecietīgi, draudzīgi izturēties pret apkārtējiem cilvēkiem. Programmā tiek aktualizēta seno koka rotaļlietu, spēļu un rotaļu izmantošana, tā saglabājot un pārmantojot zināšanas par folkloru un tradīcijām.

 • „Pašiem sava ābece”

Programma 1.klasei un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem Norises laiks: janvāris Nodarbības ilgums: 40 min. Ābecē cits ar citu satiekas burtiņi un veido vārdus. Kādi burti un lietas satiekas muzejā? Atnāciet un iepazīstiet tik muzeja priekšmetu, cik burtu alfabētā, turklāt katrs priekšmets „draudzējas” ar savam vārdam atbilstošu sākuma burtiņu! Vēl uzzināsiet stāstus par senajām ābecēm Latvijā, vismazāko ābeci pasaulē un piedalīsieties rotaļās.

„Cilvēka bērns”

Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Norises laiks: februāris. Nodarbības ilgums: 60 min. Nodarbībā skolēni iepazīstas ar rakstnieka Jāņa Klīdzēja daiļradi, īpašu vērību veltot romānam „Cilvēka bērns“ un kinorežisora Jāņa Streiča tāda paša nosaukuma 1991.g. uzņemtajai filmai, radošā gaisotnē iesaistās sirsnīgu un humoristisku uzdevumu veikšanā, veido „Boņuka vērtību koku“, aplūko muzeja krājuma priekšmetus – ar romānu un filmu saistītas relikvijas, uzzina par Kazača lomas atveidotāja Antona Kūkoja gaitām filmā „Cilvēka bērns“. Pēc nodarbības iespējams nofotografēties pie Antonam Kūkojam veltītā pieminekļa, kas atrodas laukumā pie muzeja.

 • „Latgales Atbrīvošanas piemineklis – no idejas līdz sirdij”

Programma pamatskolas, vidusskolas skolēniem. Norises laiks: visu gadu Nodarbības ilgums: 60 min. 1992.g. trešo reizi tika atjaunots Latgales Atbrīvošanas piemineklis – Latgales simbols – tautā saukts par Māras pieminekli. Nodarbības laikā skolēni uzzinās pieminekļa celšanas vēsturi, tā pārmaiņas laikmetu gaitā, kā arī paši varēs salikt pieminekļa modeli. Otrajā nodarbības daļā (pēc izvēles) iespējama došanās pie Latgales Atbrīvošanas pieminekļa.

 • „1991.gads – barikāžu laiks”

Programma pamatskolas, vidusskolas skolēniem Norises laiks: janvāris Nodarbības ilgums: 60 min. Viens no izšķirošākajiem un simboliskākajiem notikumiem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā bija 1991.g. janvāra barikādes. Nodarbībā, aplūkojot barikāžu laikā lietotos priekšmetus, noklausoties atmiņu stāstu fragmentus, iespēja izzināt barikāžu laika notikumus, to nozīmi toreiz un šodien – aizdomājoties par katra atbildību valsts veidošanā. Piedāvājam noskatīties muzeja speciālistu veidoto video mācību materiālu „Atspīdums“ (34 min.) par Trešās atmodas laiku un mūsdienu Latviju, Rēzekni.

„Dzied circenītis aizkrāsnē”

Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Norises laiks: marts Nodarbības ilgums: 60 min. 1941.g. 14.jūnijs un 1949.g. 25.marts Latvijas vēsturē atstājis sāpīgus notikumus: dažādu tautību, vecumu un dzimumu ļaudis tika izvesti uz Sibīriju, viņu vidū arī bērni. Pieminot šos vēstures notikumus, skolēni ir aicināti iepazīt uz Sibīriju aizvesto bērnu likteni, viņu pārdzīvojumus un ikdienas dzīvi svešumā. Programma izstrādāta, izpētot muzeja krājuma dokumentus, fotogrāfijas, izmantojot izsūtīto cilvēku atmiņu materiālu. Nodarbībā skolēni tiek iesaistīti situāciju izspēlē un, aplūkojot muzeja priekšmetus – izsūtīto personīgās mantas, meklē atbildes uz jautājumiem: „Ko domāja un par ko sapņoja bērni svešumā?“.

„Latvijas Brīvības cīņas”

Programma pamatskolas, vidusskolas skolēniem. Norises laiks: novembris. Nodarbības ilgums: 60 min. Muzeja stundā skolēni izzinās faktus par Latvijas Republikas dibināšanu 1918.g., par Brīvības cīņu notikumiem, kas risinājās 1918. – 1920.g., un varēs piedalīties prāta spēlēs, īpašu uzmanību veltot Rēzeknei kā vienai no nozīmīgākajām atbrīvošanas cīņu vietām, un kāpēc vienam no Latvijas Jūras spēku flotiles patruļkuģiem dots nosaukums „Rēzekne“.

• „Satikšanās Rozes pilsētā”

Programma sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas skolēniem, pieaugušajiem. Norises laiks: visu gadu. Nodarbības ilgums: līdz 120 min. Programma muzejā: katram skolēnam EUR 0.71; programma gan muzejā, gan ārpus tā grupai līdz 30 cilv. EUR 42.69 Satikšanās sākas muzejā, kur apmeklētāji ekspozīcijā “Rēzekne laikmetu griežos” varēs apskatīt priekšmetus, kas stāsta par Rēzeknes septiņu gadsimtu vēsturi un kur var rast atbildi jautājumam „Kas ir Roze?”. Programmas otrajā daļā izbraucienā (ar grupas transportu) iepazīsiet Rēzekni no cita skatupunkta – kādas pārmaiņas laika gaitā piedzīvojusi septiņu pakalnu pilsēta, kā senatnīgais mijas ar mūsdienīgo.

Dzimšanas diena muzejā

Dzimšanas dienas programma zinātkāriem jubilāriem (6 – 12 gadi), izvēloties kādu no svinību tēmām:

• kopā ar Māla pikuci doties ceļojumā Latgales keramikas valstībā, nokļūt senajā tirgū, sastapties ar labo un nelabo darbu slieksni, muzicēt ar svilpauniekiem un atklāt, ko var uzglabāt lielajos podos;

 • ar Rēzeknes pilskalna princesi Rozi nosvinēt svētkus. Viņai patīk stāstīt teiksmainus stāstus par greznām pilīm, prinčiem un drosmīgiem bruņiniekiem, meistarot rozītes, ar kurām greznoties un veidot rožu aleju saviem viesiem;

• piedalīties „arheoloģiskajos“ izrakumos. Iejušanās arheologa lomā un vēstures pētīšana, burvju atslēgas meklēšana. Varbūt tā noslēpta kādā skreinē?

• „Svinam skaisti!“ – dzimšanas dienas programma dāmām un kungiem. Prezentācija un sarunas par saviesīgo un kultūras dzīvi Rēzeknē 20. gs. 30. g.: „Kosmetoloģes Zinaīdas Irbes salonā smaržo pēc jaunākajām Vīnes modes tendencēm pagatavota krēma, uz spoguļa uzgulst pūdera puteklīši... Dāmas kungu pavadībā dosies uz teātra izrādi Tautas pilī... Drīzumā gaidāma virsnieku balle.“

Programmas ilgums līdz 3 stundām, maksa EUR 35.57. Dalībnieku skaits līdz 15 cilv., bērniem līdz 12 g.v. nepieciešama vismaz viena pieaugušā klātbūtne. Programmā ietilpst izglītojošas aktivitātes muzejpedagoga vadībā kādā no muzeja ekspozīcijām vai izstādēm un kūkas baudīšana atsevišķā telpā (izmaksas par kūku, sulu vai citu sev īpaši izvēlētu noformējumu sedz paši programmas pieteicēji). Iepriekšēja pieteikšanās un papildu informācija par programmas norises kārtību pa tālr. 646 22464, 26595434 vai muzejs@rezekne.lv

Tematiskas lekcijas, prezentācijas Izstrādātas pēc muzeja krājuma materiāliem.

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 646 22464.

 • No latgaliešu kalendāru vēstures (10.-12.kl., studentiem, pieaugušajiem).

Muzeja Latgaliešu literatūras kolekcijā glabājas daudz laikagrāmatu, kuras nav apskatāmas ikdienā: gan 100-gadīgs kalendārs, gan pirmais sienas noplēšamais kalendārs, gan kalendārs – ilgdzīvotājs...

Rēzeknes pils vēsture (10.-12.kl., studentiem, pieaugušajiem).

Kāda pils izskatījās 13.gs.? Kā bija dzīvot tajā? Kas noticis ar pili vēlākajos gados un kāpēc līdz mūsdienām saglabājies tik maz no pils mūriem?

Rēzeknes vēsturiskā apbūve (10.-12.kl., studentiem, pieaugušajiem).

Runājot par šo tēmu, pirmā doma, kas ienāk prātā, ir Latgales iela un sarkano ķieģeļu nami. Sarkano ķieģeļu arhitektūra ir saistīta ar 19.gs. arhitektūras teorijām Krievijas impērijā, šis arī bija laiks, kad Režicā Latgales ielā ritēja aktīva ekonomiskā un kultūras dzīve, tika celtas jaunas ēkas.

Starp divām stacijām (ekskursija maršrutā stacija Rēzekne I – Rēzekne II senajās fotogrāfijās) (10.-12.kl., studentiem, pieaugušajiem).

Iedomājieties, ka esat ieradušies Rēzeknē 19.gs. beigās un stāvat uz perona stacijā Rēzekne I. Kāds skats paveras jūsu acīm? Kāda bija Brīvības iela 19. – 20.gs. mijā, kur atradās Ziemas katedrāle un kā izskatījās citas uz visiem laikiem Rēzeknei zudušās celtnes?

Latgaliešu drukas aizliegums (10.-12.kl., studentiem, pieaugušajiem).

Lekcijā izmatoti materiāli no muzeja Latgaliešu literatūras kolekcijas. Tiek apskatīti šādi jautājumi: 1) drukas aizlieguma cēloņi un drukas aizlieguma laikā izdotie latgaliešu izdevumi; 2) grāmatu pārrakstītāji. Tautas tradīciju krāšana drukas aizlieguma laikā; 3) pirmie Tautas atmodas darbinieki: N.Rancāns, Fr.Kemps, Fr.Trasuns, K.Skrinda un viņu sarakstītie darbi; 4) drukas brīvības iegūšana – sākums latgaliešu presei.

Trešā atmoda Rēzeknē (10.-12.kl., studentiem, pieaugušajiem).

Prezentācijā atspoguļota vēstures notikumu hronika Rēzeknē no 1987. līdz 1992.g., iepazīstama izstāde „Laipu liekot. Latvijas Tautas frontei - 25“, video mācību materiāls „Atspīdums“. Pastāvīgās ekspozīcijas

 • Pilsētas vēstures ekspozīcija „Rēzekne laikmetu griežos“

Rēzekne – Latgales sirds, pilsēta ar septiņu gadsimtu vēsturi. 9. – 12.gs. te atradusies senā latgaļu koka pils, tās vietā Rēzeknes upes krastā uzcelta Livonijas ordeņa mūra pils. Pirmoreiz Rēzeknes vārds minēts Lībekas dokumentos 1285.g. Ekspozīcijā var iepazīt Latgales personības, kuras nāk no Rēzeknes apkārtnes (T.Tulio, J.Gleizds, I.Apkalna, J.Pujāts), kas nesušas Rēzeknes vārdu tālu pasaulē.

Latgales keramikas ekspozīcija „Māla un uguns pārvērtību radīts brīnums“

Iespējams ne tikai apskatīt, bet arī sataustīt neglazēta māla raupjumu un glazēto podu maigumu, sadzirdēt Latgales dabas un podnieka pagalma noskaņas, ieklausoties vēja šalkās pie Lubāna ezera, gaiļa rīta dziesmā, zirga pakavu dipoņā, sajust podnieka istabas vienkāršo mājīgumu ar brokastu krūzīšu šķindu, iepazīt stilizētu podnieka darbnīcu un apjaust māla brīnumaino satikšanos ar uguni, kad trauki atdzimst pārsteidzošās krāsās un skaņās.

Ekspozīcija „Latgales glezniecība“ (RMDV Mākslas namā, 18.Novembra ielā 26)

Mākslas izpausmes Latgalē no 20.gs. 30.g. līdz mūsdienām, vecmeistaru, viņu sekotāju un jaunākās paaudzes mākslinieku darbi. RMDV Mākslas namā – atjaunotajā 19.gs. beigu – 20.gs. sākuma savrupmājas interjera 9 telpās lieliski iekļaujas Latgales glezniecības vecmeistaru, viņu sekotāju un jaunākās paaudzes mākslinieku darbi. Mākslas namā eksponēti vecmeistaru Fr.Varslavāna, A.Filkas, St.Kreica, V.Kalvāna, A.Egles, L.Tomašicka u.c. darbi, trimdas mākslinieku – J.Soikana, J.Gaiļa, J.Gorsvāna – darbi, rēzekniešu J.Beketova, A.Kūkoja, J.Undas, H.Kuzminas-Svilānes, O.Zvejsalnieka, A.Rancāna, E.Pauras, V.Paura, J.Brieža, P.Ostapceva un citu Latgales mākslinieku darbi. Piedāvājam ekskursiju gida-muzeja speciālista vadībā, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.64622464. AUDIOGIDU (latviešu, angļu, krievu valodā) Latgales keramikas ekspozīcijā.