Astrocentrs

Oficiālā lapa
Ieteikt
 123

Birmas horoskops- nedēļas dienas.

gal_284146643_largegal_284146670_large

Pirmdiena .

       Pirmdienā dzimušo dzīvē liela vieta ierādīta sapņiem. Tie bieži ļaujas iedvesmai un fantāzijām. Šiem cilvēkiem var būt mainīgs garastāvoklis, kas var būt par iemeslu arī viņu domu maiņai un nepastāvībai. Tomēr tie var pieķerties konkrētai idejai un novest to līdz galam. Ja tie viļas savā idejā, rūgti apraud savu likteni. Romantiski un juteklīgi. Var nonākt citu ietekmē. Tomēr neviens nevar viņus piespiest darīt ko tādu, kas viņiem nepatīk. Sabiedrībā draudzīgi un sirsnīgi, draugu cienīti un labi sarunu biedri. Labprāt pielieto savu stipro intuīciju un fantāziju, lai pārliecinātu klausītājus. Tiem nepatīk, ja tiem runā pretim vai vēl ļaunāk-kritizē tos! Var ilgi atcerēties pāri darījumu.


 Otrdiena.

Otrdienā dzimušajiem raksturīgs spilgts un nepacietīgs temperaments. Alkas baudīt dzīvi un darboties dzen šos cilvēkus uz priekšu bez apstāšanās un atpūtas. Nepagurstot cīnās, lai sasniegtu izvēlētos mērķus. Tomēr reizēm var pierūkt izturības. Sabiedriski, paļāvīgi un patiesi. Bieži mēdz būt autoritatīvi. Sparīgi aizsargā savu neatkarību, aizrautīgi pieķeras ikvienai idejai. Alkst apmierināt savas intelektuālās slāpes un ziņkāri. Dievina ceļošanu un jaunus piedzīvojumus, vienmuļība nav viņiem domāta. Daudzi viņus uzskata par drosmīgiem un nebeidz apbrīnot viņu uzņēmību un iniciatīvu.          

Trešdiena. 

       Inteliģence un cilvēcība ir šo cilvēku galvenās rakstura iezīmes. Visās jomās, it īpaši darbā tie ir cienīti ļaudis – tiešuma .atklātības un sirsnības dēļ. Citi augstu vērtē viņu gudrību. Diezgan ātri tiek sasniegts augsts stāvoklis sabiedrībā. Šie cilvēki neatsakās no atbildīgiem amatiem. Viņu asais prāts un plašās zināšanas nodrošina tiem panākumus bez īpašām pūlēm. Tādā kārtā viņš ātri sasniedz savus mērķus. Ātri māk atšifrēt īstos cilvēkus, uz kuriem var paļauties un vairās no tiem, kas viņiem sarežģī dzīvi. Daudzkārt gūst uzvaru , atbruņojot apkārtējos ar savu oriģinalitāti un pašpārliecību.

Ceturtdiena.

Ceturtdienā dzimušajiem piemīt vēlme izrauties no ikdienas, lai iepazītu jaunus apvāršņus un aizvien jaunas situācijas. Šie cilvēki pievēršas piedzīvojumu meklēšanai, ceļojumiem. Tieksme uz izpriecām. Tāds cilvēks dzīvo tagadnē, bet lolo lielus, godkārus mērķus, jūtas pārliecināts, ka dzimis zem laimīgas zvaigznes. Spēj daudz sasniegt profesionālajā ziņā.

Mīl dzīvi, viesības, izklaidi. Labprāt parādās visur, kur mēdz būt daudz ļaužu un satiekas sabiedrība. Draudzīgs un atklāts cilvēks, kam piemīt alkas pēc sabiedriskās dzīves un draugu pulka, lielas ģimenes un mīlestības. Tomēr savās jūtās cilvēks nav pastāvīgs. Šajā dienā dzimušajiem mēdz būt vairākas laulības.


                                                        

                                


 Piektdiena.


              Nākuši pasaulē laimīgākajā nedēļas dienā. Tiem piemīt noslēpumainība un magnētiska pievilcība. To īpaši novērtē pretējā dzimuma pārstāvji. Šie cilvēki parasti labi izskatās, ir valdzinoši mīl mākslu un skaistas lietas, pārējie novērtē šīs īpašības, tāpēc viņiem viegli sasniegt augstu stāvokli sabiedrībā un darbā. Smalki diplomāti, kas sasniedz savus mērķus ar neuzkrītošiem līdzekļiem.

Apdāvināti intriganti, kas allaž zinās, ko un kā darīt. Prot atrasties īstajā vietā un īstajā laikā, tāpēc viņu sekmes nav gadījuma rakstura, bet parasti pastāvīgas. Tie ir tipiski jūtu cilvēki, spējīgi gan tās izraisīt, gan sniegt pretim.

Mīlestībā romantiski, tomēr tiecas pēc labi situēta dzīves biedra. Mīl ērtu dzīvi, mājas mieru un maigumu. Vajadzīga garīga un labvēlīga atmosfēra. Bieži vērojamas mākslinieciskas dotības, talants.                                                               


Sestdiena.

    Sestdienā dzimuši ir uzņēmīgi, neatlaidīgi un drosmīgi ar īpaši izteiktu pienākuma un atbildības sajūtu. Tie gatavi atteikties no visa ja ir jāīsteno kāds mērķis vai uzdevums. Tie ir spējīgi pat uzupurēties augstāko ideju vārdā. Viņu aicinājums ir grūtu projektu realizācija. Šie cilvēki būtu jānozīmē atbildīgos amatos, jo viņi māk iecerētu novest līdz galam. Savus plānus tie spēj īstenot arī bez citu cilvēku palīdzības. Spēcīgi individuālisti. Tas rada problēmas veidojot attiecības.

Senos laikos tieši sestdienās dzimušos ievēlēja vadošos posteņos.
     Svētdiena.

                                                       

Svētdienā dzimušajiem piemīt īpaša gaume un izsmalcinātība. Tie ir sirsnīgi un ļoti impulsīvi cilvēki.

Reizēm ļauj kaislībām vaļu, kuras var tos slikti ietekmēt. Necieš piespiešanu nekādā veidā. Pilnīgi nepieciešama neatkarība, lai spētu justies laimīgi. Tic sev un paļaujas arī uz citiem cilvēkiem. Piedod citiem viņu grēkus un neizdarības.

Vienīgi gadījumā, ja kāds uzdrošinās nozaimot to, kas šim cilvēkam vissvētākais-piedots netiek!

Darbā stingri un centīgi, vienīgi jūtu ietekmē var zaudēt galvu! Ja atrod savu īsto partneri, var būt ļoti iejūtīgi.

Problēmas var sagādāt paša cilvēka lielie enerģijas uzplūdi un izpausmes. Egoisma un augstsirdības apvienojums, tāpēc attiecībās var būt sarežģījumi.