koris “Sidrabe”

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 6

Biedrība

Biedrība „Koris Sidrabe”


Biedrība dibināta 2011. gada 8. martā, Lielplatonē, uz nenoteiktu laiku.

Reģ.nr.: 40008175358

Reģistrēšanas laiks, vieta: 2011. gada 25. marts, Bauska.

Juridiskā adrese:

„Lielplatones muiža”, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022

Izpildinstitūcijas sastāvs:

Valdes priekšsēdētājs: Linda Feldmane);

Valdes locekļi: Zita Kurševa, Inga Rezevska, Inga Krauze, Aldona Rinkūne.


Biedrības „Koris Sidrabe” mērķi:

1. Pamatmērķis - atbalstīt Jelgavas novada Lielplatones, Platones un Elejas pagastu jauktā kora “Sidrabe” māksliniecisko darbību;

2. Saglabāt un pilnveidot kora dziedāšanas tradīcijas Zemgales novadā;

3. Veicināt kvalitatīvas, uz tradicionālām un klasiskām vērtībām balstītas kultūrvides pieejamību Lielplatones, Platones un Elejas pagastu iedzīvotājiem;

4. Popularizēt latviešu kora mūziku un kora dziedāšanas tradīcijas Jelgavas novadā, Latvijā un pasaulē;

5. Nodrošināt Dziesmu svētku procesa nepārtrauktību, t.sk.  piedaloties ar Dziesmu svētku kustību un to rīkošanu saistītos procesos.


biedrības veidotie projekti:

2011

1. Lauku Atbalsta dienesta (LAD) projektu konkursam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” iesniegts projekts „Koncerttērpu iegāde Lielplatones, Platones un Elejas jauktā kora Sidrabe dalībniekiem”;

2. Valsts Kultūras Kapitāla fonda (VKKF) un Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) projektu konkursam "Zemgales kultūras programma 2010" iesniegts projekts “Ģederta Eliasa memoriālo māju „Zīlēni” izveide par interaktīvu kultūras, mākslas un tūrisma pasākumu norišu vietu”;

3. Jelgavas Lauku partnerības projektu konkursam „Atbalsts vietējās iniciatīvas grupām, 2011”  iesniegts projekts „Platones skolai 85” par jaunu koncertmapju iegāde korim "Sidrabe".

Visi 2011. gada projekti ir atbalstīti, visiem ir izdevies piesaistīt līdzfinansējumu nepieciešamajā apjomā, un tie visi ir īstenoti.

2012

1. Jelgavas pilsētas domes Kultūras padomes 2012. gada projektu konkursam iesniegts projekts "Zied mana dvēsele Zemgalē" (par koncertu Jelgavas Sv. Annas katedrālē Jelgavas pilsētas svētku laikā kopā ar kori Zemgale). Projekts ir atbalstītsun īstenots.

2. Valsts Kultūras Kapitāla fonda (VKKF) un Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) projektu konkursam "Zemgales kultūras programma 2012" iesniegts projekts “Korim Sidrabe 95” - ZPR iesniegto projektu neatbalsta (turklāt, bez pamatojuma). Esam piesaistījuši līdzekļus no citiem avotiem.

2013

1. Jelgavas novada pašvaldībai iesniegts (pāradresēts) projekts “Korim Sidrabe 95”. Projekts ir atbalstīts un īstenots.

2. Valsts Kultūras Kapitāla fonda (VKKF) un Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) projektu konkursam "Zemgales kultūras programma 2013" - iesniegta projekta “Korim Sidrabe 95” pārstrādātā versija. Projekts ir atbalstīts (daļēji) un īstenots.

3. KNHM un Jelgavas novada pagastu (Platone, Sesava, Kalnciems un Valgunde) projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi” 2013. gadā. Projekts netika atbalstīts. Realizēsim paši saviem spēkiem.