Miniparks

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 5

Kā spēlēt mini golfu

Mini golfs – tā ir nesteidzīga, bet tajā pašā laikā azartiska atpūta dažāda vecuma spēlētājiem. Spēles uzdevums ir ar minimālu sitienu skaitu trāpīt bumbiņu 18 mini golfa celiņu bedrītēs vai mērķos.

Pirms spēles katrs dalībnieks saņem minigolfa nūju, bumbiņu un rezultātu pierakstu tabulu. Sacensība var sākties !
Spēles noteikumi.

1. Spēles uzdevums ir bumbiņu no sitiena punkta ar iespējami mazāku sitienu skaitu trāpīt katra celiņa bedrītē vai mērķī. Katrs sitiens dod vienu punktu.2. Ja bumbiņa ar pirmo sitienu nav sasniegusi mērķi, tad to turpina spēlēt no tās vietas, kur tā apstājusies.
3. 
Ja bumbiņa nav spēlējama, jo atrodas pārāk tuvu celiņa malai vai pie kāda no šķēršļiem, tad to drīkst pārvietot taisnā leņķī ne vairāk kā 20 cm attāluma uz melnās līnijas.
4.Ja bumbiņa izlec no celiņa:
   a. pirms šķēršļa vai sarkanās līnijas- jāspēlē no sitiena punkta
   b.aiz šķēršļa - jāspēlē no tās vietas, kur bumbiņa atstājusi celiņu (novietojot bumbiņu uz melnās līnijas).
5.Ja spēlētājs nav sasniedzis mērķi ar 7 sitieniem, viņš par šo celiņu saņem 8 punktus un turpina spēli pie nākošā celiņa.
6.Spēlējot jāievēro celiņu (laukumu) numerācijas kārtība.
7.Jāievēro droša distance starp spēlētājiem

8. Uz celiņiem kāpt aizliegts !