Preču galerija Draugiem.lv lapā

Oficiālā lapa
Ieteikt
 6

Kā pievienot galeriju kā sadaļu?

Jūs arī varat pievienot galeriju lapai kā sadaļu:


Izmantojiet "Izskats" >  "Lapas sadaļas" > "Pievienot sadaļu":

 Pēc tam, "Aplikācija" > "Preču galerija Draugiem.lv lapā":