TraukuNoma.lv

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 1

Jautājumi un atbildes

Ja viesis, nākot ciemos, atnesis šokolādi vai vīna pudeli, vai tā obligāti jāatver viesību laikā? Nereti galds jau ir pilns ar saldumiem un vairākas vīna pudeles atkorķētas.
Pēc etiķetes, tas nav obligāti, jo tā ir dāvana saimniekiem, un viņi paši var izlemt, kā rīkoties. Ja saimnieks iepriekš teicis, lai viesi ierodas ar kādu vīna pudeli, tad skaidrs, ka tā būs domāta baudīšanai viesībās, bet citādi tas nav jādara. Varbūt klients atnāk uz kādu pasākumu un atnes vīnu, un tad ir jādomā - ja grib izcelt klientu, var pasniegt to vīnu, ko viņš atnesis. Tikai jāpaseko, vai arī citi nav kaut ko atnesuši. Vislabāk vienkārši pateikties un nolikt malā. Var gadīties, ka atnestais vīns nemaz nepiestāv pie pasniegtā ēdiena, tāpēc tas nav uzreiz jātaisa vaļā. Ja laika gaitā vajag papildināt glāzes vai ciemiņš atnesis kādu īpašu vīnu, ko gribas pagaršot, to var darīt. Latvijā parasti arī atnestā šokolādes kārba maltītes beigās parasti tiek attaisīta. Taču etiķetē šādas prasības nav, viss atkarīgs no saimnieka ieskatiem.