Sociālo pakalpojumu aģentūra

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 2

"Opā-Opā"

2003.gadā Aģentūras paspārnē izveidojās arī Jauniešu radošā apvienība „Opā-Opā”, apvienojot jauniešus ar drosmīgām iecerēm un vajadzību radoši darboties. „Opā-opā” darbojas atraktīvi, spontāni, interesanti, talantīgi jaunieši, kuri ir ieinteresēti Latvijas nākotnē, ir pilsoniski aktīvi un atvērti jaunu ideju un projektu realizācijai. Arī nosaukums „Opā-opā” (uz augšu!) radies pateicoties vēlmei pilnveidoties un attīstīties par izdomas bagātām un mērķtiecīgam personībām. Kad mazs bērns tiecas augšup, viņš paceļ rokas un saka ,,Opā, opā!”, tāpat kā mēs, nu jau izauguši no šī vecuma, saglabājam sevī gribu un spēku iet uz priekšu un pieņemt izaicinājumus. 2012.gadā Jauniešu radošās apvienības ietvaros darbojas jauniešu teātra studija un jauniešu projektu nodaļa. Veidojot veiksmīgu komandas darbu, jauniešu radošā apvienība gadu gaitā realizē aizvien apjomīgākus projektus, t. sk. vairākus pasākumus bērnu bāreņu un bērnu ar īpašām vajadzībām atbalstam.

  Teātris ir tas radošais pašizpausmes veids, kas ļauj ik katru mirkli  sevi pētīt un iepazīt caur kāda tēla prizmu, vienlīdz ļaujot būt sev pašam, just un piedzīvot.....

Lielākā daļa no mūsu izrādēm ir muzikālas, kas ietver sevī gan dziesmas, gan dejas, tādējādi nodrošinot daudzpusīgu pieeju savai radošajai attīstībai un atveidotajam tēlam.

   Jau Aģentūras dibināšanas gadā (2003.) tapa pirmais mūsu teātra projekts- labdarības izrāde ,,Vinnija Pūka Ziemassvētki”, ar kuru  mēs devāmies izbraukuma izrādēs pie bērniem dažādās  sociālajās institūcijās- dienas un krīzes centros. Pirmie teātra  projekti tapa sadarbībā ar  Rīgas Kurzemes rajona sociālo dienestu, kura telpās  aizsākās mūsu radošie centieni.

Divus gadus vēlāk, pēc ,,Opā-opā” dalībnieku iniciatīvas  Jauniešu dienas centrā „Skudrupūznis” tika veidots nākamais projekts  „Harija Potera karnevāls”  – luga pēc Dž.K.Roulingas grāmatas par pusaugu burvi Hariju Poteru motīviem, papildināts ar dažādām radošām „maģiskām „ aktivitātēm visiem karnevāla dalībniekiem .

2007. gadā mainoties „Opā-Opā” dalībnieku sastāvam  tika atjaunota labdarības izrāde  ,,Vinnija Pūka Ziemassvētki” un nākamajās Lieldienās uzvesta jauna izrāde  ,,Sīpoliņa piedzīvojumi” . Bērni, kas bija veidojuši „Opā-Opā” darbību  apvienības pirmsākumos, nu jau bija paaugušies un sevi pieteica kā topošie režisori. Abas šīs lugas tika izrādītas Latvijas audžuģimenēm, ar kurām mums izveidojās ilgstošāka sadarbība , ,,Opā-opā” dalībnieki tika aicināti arī  piedalīties un palīdzēt organizēt 2008.gada ,,Audžu ģimeņu sporta svētkus”.


Ja vēlies mums pievienoties - Mēs Tevi gaidam!