SilJa SIA

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 9

SIA SilJa - ar atbildību par pārdoto!

Uzņēmuma misija:

Būt par vienu no vadošajiem daudznozaru uzņēmumiem ar augsti kvalificētu profesionāļu komandu, kura pamatā ir klientu apmierinātība un darbinieku labklājība.

Vīzija:

Veidot SIA "SilJa" kā draudzīgu, lojālu, augsta profesionālisma komandu, kuras attīstības, materiālās labklājības un veiksmes pamatā ir uzņēmuma darbinieku un klientu labklājība.


SIA "SilJa" vērtības:

  • klientu sapratne - mēs zinām un izprotam klientu biznesu un rūpējamies par klientu biznesa veiksmīgu attīstību,
  • mums svarīga ir sadarbības partneru, klientu un sabiedrības atziņa - godīga, atklāta, uz abpusējiem panākumiem orientēta sadarbība, pēc principa "business to business", pierādīt sevi kā uzticamu un ilglaicīgu uzņēmējdarbības partneri,
  • darbinieki - profesionāli sava aroda veicēji, ar spēju un konkrētiem, individuāliem uzdevumiem savu profesionalitāti regulāri pilnveidot,
  • infrastruktūra/vide - veidot pievicīgu vidi katrā SilJas filiālē - mājīgus darba apstākļus darbiniekiem, patīkamu atmosfēru klientiem un sadarbības partneriem, sakoptu un skaistu vidi apkārtnes iedzīvotājiem.