Sadzirdi.lv

Ieteikt
 6

Ziedojumu konts

Ikviens, kas vēlas atbalstīt asociācijas darbību - gan juridiskas, gan fiziskas personas - laipni aicinātas ziedot:


Nosaukums: Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija „Sadzirdi.lv”

Reģistrācijas numurs :50008146721 

            Bankas konta nr.:LV80PARX0016317240001

Bankas nosaukums: AS “Citadele banka”

Bankas kods: PARXLV22


Mēs priecāsimies par katru ziedojumu.

Asociācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas nozīmē,ka ir iespēja saņemt nodokļu atlaides!