Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

 

Ieteikt

Skolā realizētās izglītības programmas

Pamatskolas izglītības programmas

·pamatizglītības otrā posma (7. - 9.klase) izglītības programma;

·pamatizglītības otrā posma (7. - 9.klase) izglītības programma (padziļināta vācu valodas apguve);

·pamatizglītības otrā posma (7. - 9.klase) izglītības programma (padziļināta angļu valodas apguve);

·pamatizglītības otrā posma (7. - 9.klase) izglītības programma (padziļināta matemātikas apguve).


Vidusskolas izglītības programmas

·vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma;

·vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma (padziļināta vācu valodas apguve);

·vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (padziļināta dabaszinību apguve);

·vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (padziļināta matemātikas un informātikas apguve).


Sīkāk skatīt: http://www.rvvg.lv/lv/uznemsana