Ziņu portāls Radio1.lv

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 20

Reklamējies!

Šis ir piedāvājums ikvienam, kas vien saprot un novērtē efektīgas un kreatīvas reklāmas lielo nozīmi!
Mēs piedāvājam:
  • reklāmu avīzē “Ceturtdiena”.
Izplatīšana: bez maksas visās Jēkabpils pilsētas pastkastītēs un stendos Pļaviņās, Līvānos, Viesītē;
Tirāža: 20 000 eks. 
Stabilitāte un uzticamība: pastāv vairāk nekā 13 gadus;
Internetā: www.ceturtdiena.lv
 
  • reklāmu “Jēkabpils Radio 1”.
    Jēkabpils Radio1 ir reģionālais radio, kas pastāv jau vairāk nekā 15 gadus un skan Jēkabpils pilsētā un vismaz 70 km rādiusā ap to (Aizkrauklē, Koknesē, Madonā, Pļaviņās Līvānos, Aglonā), kā arī Preiļos un Preiļu apkārtnē (91,6 FM).
  • reklāmu Jēkabpils ziņu portālā www.radio1.lv;
    Jēkabpils ziņu portāls www.radio1.lv ir kļuvis par uzticamu un stabilu informācijas avotu vietējo iedzīvotāju vidū, mēnesī portālu apmeklē vairāk nekā 75 000 unikālo apmeklētāju, un rādītāji turpina augt.
  • aktīvu atbalstu sociālajos tīklos.

Izmanotojot mūsu piedāvātos reklāmas kanālus, ikviena reklāmas kampaņa sasniegs plašāko iespējamo mērķauditoriju Jēkabpilī un tuvākajā tās apkārtnē.
Mēs palīdzēsim izvērtēt Jūsu piedāvātā pakalpojuma vai preces mērķauditoriju, ieteiksim atbilstošākos reklāmas kanālus un izveidosim oriģinālu, kreatīvu un uzmanību saistošu reklāmu.
Mūsu reklāma ir redzama, dzirdama un sajūtama! Izmanto to!


Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar mums!
 
Lāsma Irša
reklāmas projektu vadītāja
“Ceturtdiena”/”Jēkabpils Radio 1”/ “radio1.lv”
e-pasts: lasma@radio1.lv
mob.: 26540536