Latvijas Mazpulki

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 29

Par mazpulkiem

Kas mēs esam?

Mazpulki ir starptautiska bērnu un jauniešu sabiedriska organizācija, kura Latvijā tika nodibināta 1929. gadā. Sākot ar 1991. gadu mazpulki darbību pakāpeniski atjauno un mūsdienīgi pilnveido, pateicoties cilvēkiem, kas vienmēr rūpējušies par bērnu izglītību latviskā, darbīgā un sakoptā lauku vidē.


Mazpulku, kuru  ideja ir mācoties darīt un darot mācīties, dzimtene ir ASV, kur organizācija dibināta 1902.gadā, un tur to sauc par 4H klubu.  Ar zīmi “4H” nosaukumā organizācija darbojas 86 pasaules valstīs visos kontinentos ( izņemot Antarktīdu ) un un dod iespēju tūkstošiem bērnu un jauniešu pilnveidot sevi radošā, mērķtiecīgā un sadarbību veicinošā vidē.

Ko nozīmē burti 4H ?

head – galva heart – sirds hands – rokas health – veselība

 

Tādēļ mazpulku dalībnieki uzskata, ka veiksmīgas dzīves pamatā ir :

 

:: laba sirds,
:: ass prāts,
:: čaklas rokas,
:: stipra veselība.


Organizācijas simbols - zaļā Laimas āboliņa lapiņa.

Šobrīd biedrībā "Latvijas Mazpulki" ir aptuveni 1500 bērnu un jauniešu, kas aktīvi darbojas 113 mazpulkos

Latvijas Mazpulku darbību nosaka statūti, kas jaunā redakcijā apstiprināti mazpulku konferencē 2011.gada 26. februārī.


Biedrības darbības mērķis:

ir veicināt, lai ikviens veidotos par pilnvērtīgu personību – gudru, darbīgu, drošu, lielisku cilvēku, palīdzēt bērniem un jauniešiem sagatavoties patstāvīgai darba dzīvei un mācīt iekļauties mūsdienu strauji mainīgajā sabiedrībā.


Mūsu uzdevumi:

:: veicināt valstiskās un nacionālās pašapziņas veidošanos,
:: veicināt demokrātijas pamatprincipu apguvi,
:: apgūt uzņēmējdarbības pamatus, izstrādājot individuālus un grupu projektus kādā no darbības nozarēm - lauksaimniecībā, mājsaimniecībā, amatniecībā, novadpētniecībā, vides apzināšanā,
:: izglītot un iesaistīt bērnus un jauniešus harmoniskas, sakoptas vides veidošanā ilgtspējīgai attīstībai,
:: rosināt saturīgi pavadīt brīvo laiku,
:: veicināt jauniešu starptautisko sadarbību un veidot izpratni par vienotu Eiropu pasaules kontekstā.