Malnavas koledža

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 18

UZŅEMŠANA pēc vidusskolas

1.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA
Ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību pilna laika studiju programmās (valsts finansējums, stipendija EUR 99,60 mēnesī)
Autotransports - pilna laika studijas 2,5 gadi, nepilna laika studijas 3 gadi
Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā - pilna laika studijas 2 gadi, nepilna laika studijas 2,5 gadi
Grāmatvedība - nepilna laika studijas 2,5 gadi

ĀRPUSSTUNDU AKTIVITĀTES
PULCIŅI
Floristika
Ētika un estētika
Literārais pulciņš
Mākslinieciskā jaunrade un novadpētniecība
Latviešu tautas deja
Kartings
Metināšana
Automobiļu virsbūve un remonts
Skolēnu mācību uzņēmums
Jaunsargi

SPORTA SEKCIJAS
Volejbols
Basketbols
Florbols
Telpu futbols
Badmintons

Aicinām apmeklēt un ņemt dalību pasākumos
Sveču diena
Valentīna diena
Konkurss “Prātiņ, nāc mājās”
Aizgavēņi
Skolēnu pavasara brīvdienu pasākumi
Lieldienas - Informācijas diena
Metināšanas konkurss
Aršanas sacensības
Biznesa kanvu konkurss
Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu skatuves runas konkurss un pasākums “Radi. Rādi. Raidi”
Sporta pasākumi
Teritorijas kopšanas talkas

Mācību un studiju procesā izmantot informācijas tehnoloģijas, modernu tehnisko aprīkojumu, dienesta viesnīcu ar WI-FI pieslēgumu, ēdnīcu, bibliotēku, izmantot surdotulka palīdzību

KONTAKTI
Kļavu iela 17, Malnava, Kārsavas novads, LV-5750
Tālr.: 65733274, studiju daļa: 65733425,
fakss: 65733100