KŪKU BIBLIOTĒKA

Oficiālā lapa
Ieteikt
 1

Jaunumi

Lasīt senākus ierakstus

Runā

    Par šo profilu

    Kūku bibliotēka ir Krustpils novada pašvaldības Kūku pagasta pārvalde kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un īsteno pašvaldības funkciju kultūras jomā veicot pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina bibliotēkas esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.
    Kūku bibliotēka ir vietējais informācijas centrs, kas tās lietotājiem padara viegli un ātri pieejamas visa veida zināšanas un informāciju, neatkarīgi no vecuma, rases, dzimuma, tautības, valodas vai sociālā stāvokļa.

    Kontakti Vairāk »

    • Kūkas 36, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222. Tālr. 65228284; mob. 25635248 E-pasts: kuku.biblioteka@krustpils.lv