Kino

Režisors: Hideo Nakata
Rakstnieks: Hirotoshi Kobayashi
Kiyomi Fujii
Aktieri:
Sei Hiraizumi Dr. Koichi Matsudo

Līdzīgās filmas