Jēkabpils Agrobiznesa koledža

 

Ieteikt
 15

Programmēšanas tehniķis- par un ap...

Programmēšanas tehniķis darbā:
Piedalās
programmatūras izstrādē, ieviešanā un uzturēšanā, kā arī esošās programmatūras pielāgošanā konkrētām pasūtītāja vajadzībām.
Konstruē un apraksta programmatūras darbības algoritmus (darbības, kuras jāizpilda datoram, lai veiktu konkrētu uzdevumu) vienkāršiem uzdevumiem.
Izmantojot populārākās programmēšanas valodas, raksta vienkāršu programmas kodu (programmas soļu secību) saskaņā ar projektējuma aprakstu (dokuments, kur aprakstīta programmas struktūra un funkcijas).
Piedalās testpiemēru (datu, kas tiek ievadīti programmatūrā tās darbības pārbaudei) izstrādē un veic testēšanu, piedalās testēšanas pārskata dokumentu sagatavošanā;piedalās programmatūras dokumentācijas (projektējuma apraksta vai lietotāja dokumentācijas) izstrādē.
Sagatavo vidi izstrādātās programmatūras ieviešanai un uzstāda to.
Konsultē programmatūras lietotājus;veic datu aizsardzības un drošības pasākumus.
Darba aprīkojums:
Izmanto datoru, speciālas datorprogrammas un dažādus datu nesējus.
Lieto dažādas operētājsistēmas un programmēšanas valodas.
Izmanto biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri.
Lieto mobilo un fiksēto tālruni; sazinās arī ar e-pasta un skype palīdzību.
Darba apstākļi:
Strādā biroja telpās, atsevišķos gadījumos var veikt darbu, neizejot no mājām - izmantojot internetu.
Strādā astoņu stundu darba dienu, bet, tuvojoties projektu nodošanas termiņiem, iespējamas virsstundas un darbs brīvdienās.
Nodrošinot lietotāju atbalstu, var strādāt arī maiņās.
Jāstrādā komandā ar citiem programmētājiem, IT projektu vadītāju, programmēšanas inženieri un testētājiem.
Komunicējot ar lietotājiem gan klātienē, gan pa telefonu vai e-pastu, jāspēj izskaidrot sarežģītus tehniskus risinājumus.
(http://www.profesijupasaule.lv/lv/cat/26/43/72?i)