Cenas tīrelis

 

Ieteikt
 4

Cenas tīrelis

Cenas tīrelis atrodas Piejūras zemienē Tīreļu līdzenumā, apmēram 12 km uz DR no Rīgas robežas. Tas izvietojies Rīgas rajona Mārupes, Babītes un Olaines pagastā. Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statuss Cenas tīrelim piešķirts 1999.gadā. Kādreiz tas bija otrs lielākais Latvijas purvs aiz Teiču purva, bet šobrīd kūdras izstrādes un meliorācijas neskarti palikuši vairs apmēram 2,5 tūkstoši hektāru (dabas liegumā – 2133 ha).

Buklets par Cenas tīreli - http://www.ldf.lv/upload_file/28385/Cena…

Takas un torņa atrašanās vieta - http://www.ldf.lv/upload_pic/Purvi/cena_…