Biznesa vadības koledža

Oficiālā lapa

 

Ieteikt

BVK tālmācības studiju programmas

Tālmācība ir studiju forma, kas ļauj Tev pašam būt par savas dzīves noteicēju. Ja esi nolēmis iegūt augstāko izglītību, tad tas izdarāms pavisam ērti – tālmācība ļauj Tev pašam veidot savu mācību grafiku, apvienojot mācības ar darbu vai ģimenes dzīvi. Tālmācība ir progresīva studiju forma, ko izvēlas aizņemti cilvēki, lai taupītu laiku, apgūtu jaunu profesiju un celtu savu konkurētspēju darba devēja acīs.

Biznesa vadības koledža piedāvā 6 tālmācības studiju programmas:

Mikro, mazo un vidējo uzņēmu vadība (kvalifikācija - komercdarbības speciālists
- studiju laikā students apgūst prasmes plānot, organizēt un kontrolēt ražošanas, tirdzniecības un apkalpošanas procesus, analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību, tā rezultātus. Iemaņas veidot iekšējo pārskatu un atskaišu sagatavošanu un prezentēšanu, vadīt un koordinēt personāla darbu;
- prasmes vadīt komercdarbības procesus, piedalīties uzņēmuma stratēģijas un taktikas izstrādē, organizēt lauksaimniecības produktu ražošanu un pārdošanu, koordinēt lauksaimniecības darbības veikšanai nepieciešamo resursu ieguvi un sadali, organizēt lauksaimniecības darbu, tehnoloģiskos procesus. Iemaņas sekot līdzi aktivitātēm lauksaimniecības nozarē Latvijā un pasaulē.

- programma tiek pasniegti mārketinga, mikroekonomikas un makroekonomikas, psiholoģijas, uzņēmējdarbības, projektu sagatavošanas un vadīšanas, mārketinga plānošnas un reklāmas, pārdošanas vadības kursi.;
- nodrošina vispārīgo teorētisko vadības, psiholoģijas, socioloģijas un politoloģijas zināšanu bāzi, kas dod iespēju turpmākajā studiju procesā modelēt un vedito priekšsatus par dažādām komunikācijas teorijām un praksi sabiedrisko attiecību un reklāmas veidošanā.

Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība (kvalifikācija - personāla speciālists)
- studiju laikā students apgūst prasmes organizēt un vadīt personālu, veikt personāla psiholoģijas analīzi, kā arī iemaņas uzņēmuma darbībā un ekonomiskajos procesos.

- programma orientēta uz daudzpusīgu tiesību zinātņu apguvi tiek apgūti daudzi tiesību zinātņu aspekti un nostiprinātas jurista profesijai nepieciešamās kompetences, kuras pilnveidojot var iegūt jurista profesiju. Absolvējušie studenti ir konkurētspējīgi jurista palīga amatā gan Latvijas, gan ārvalstu tirgū.

Grāmatvedība un finanšu plānošana (kvalifikācija - finanšu speciālists)
- programmā ir grāmatvedības un finanšu kursi. Topošais speciālists iegūst daudzpusīgas zināšanas un prasmes arī finanšu vadībā. Gatavība darbam ar specializētu grāmatvedības programmu lietošanu. Izpratne par dažādiem lielākiem un mazākiem finanšu procesiem, kas palīdz vadīt iestādes/organizācijas attīstību un izdevumu plānošanu.

- izpratne par iestādes vai uzņēmuma vadības mērķiem, uzdevumiem, vadības stilu daudzpusīgu izpausmi. Dažāda līmeņa vadītājiem nepieciešamās īpašības un kvalitātes, pielietojamās darba formas un metodes. Tiek iegūtas visas nepieciešamās praktiskās un teorētiskās zināšanas veiksmīga vadītāja amatam.