Beyblade

Oficiālā lapa
Ieteikt
 6

Beyblade turnīrs 2017

BEYBLADE SACENSĪBU OFICIĀLIE NOTEIKUMI

Vispārēja informācija
1.Turnīra organizētājs norīko tiesnešus, kas uzraudzīs, lai spēle notiktu atbilstoši noteikumiem.
2.Tiesnešu pieņemtie lēmumi ir galīgi un nav grozāmi.
3.Nepieciešamības gadījumā, organizētājam ir tiesības mainīt turnīra noteikumus.
4.Ja radušies kādi jautājumi attiecībā par noteikumiem, tie jāuzdod organizētājam pirms sacensību sākuma.

Spēles piederumi
1.Dalībnieki paši ir atbildīgi par to, lai to spēles piederumi būtu izvēlēti atbilstoši noteikumiem.
2.Dalībnieki turnīra laikā drīkst piedalītis tikai ar HASBRO BEYBLADE BURST produktiem:
•HASBRO BEYBLADE BURST virpuļdisks - Horusood, Kerbeus, Valtryek, Unicrest, Nepstrius, Roktavor, Spryzen, Odax
•HASBRO BEYBLADE BURST palaidējs - Supergrip Launcher, Launcher.
•Hasbro ražoti Electronic Tops, IR Spin Control Tops, Tornado Tops un Electro Battler Tops, XTS, Beywheels u.c. nav atļauti.
•Beyblade, ko nevar izjaukt, izmantot nedrīkst.
•Izmainītas vai bojātas Beyblade daļas izmantot nedrīkst. Ja kāda Beyblade daļa ir bojāta vai tīši salauzta, dalībniekam tā nekavējoties jānomaina.
•Par rezerves daļu esamību katrs spēlētājs ir atbildīgs pats.
•Turnīra organizētāji nodrošina Beyblade arēnas.


Piederumu pārbaude
1.Tiesnesis pirms katras spēles pārbauda visus Beyblade.
2..Tiesnesim ir tiesības jebkurā brīdī pārbaudīt Beyblade.
3.Ja kāds no sacensību dalībniekiem uzskata, ka pretinieks izmanto neatļautus līdzekļus, par to pirms sacensību sākuma ir jāinformē tiesnesis.
4.Ja dalībnieks sacensībās izmanto neoficiālu inventāru, tiesneši izskata dalībnieka diskvalificēšanu.

Reģistrēšanās
1.Piereģistrēšanās sacensībām notiek sacensību vietā
2.Ierodoties uz sacensību posmu, pirms sacensību sākuma ir jāpiesaka sava ierašanās tiesnešiem, nosaucot pilnu vārdu, uzvārdu un vecumu.

Kvalifikācija
1.Lai piedalītos turnīra pusfinālā un Finālā dalībniekiem ir jākvalificējas 11.11.2017. t/c Mols kvalifikācijas turnīra vai 12.11.2017. t/p Alfa kvalifikācijas turnīrā.
2.No katra kvalifikācijas turnīra labākie, kuri būs uzvarējuši divās kārtās kvalificēsies pusfinālam.
3.Pusfināla dalībnieki, kuri būs uzvarējuši divās kārtās kvalificēsies finālam.

Oficiālie noteikumi
1.Katram dalībniekam jāizlasa spēles noteikumi. Spēles noteikumi būs pieejami arī sacensību vietā.

Sacensību sākums
1.Sacensības sākas, kad divi dalībnieki sagatavosavus Beyblade un pēc tiesneša komandas „3, 2, 1, PALAIŽAM“ palaiž tos Beyblade arēnā.
2.Ja dalībnieks nav ieradies uz spēles sākumu, uzvara automātiski tiek ieskaitīta pretiniekam.
3.Ja ir noteikts sacensību sākuma laiks, ierasties noteiktajā laikā un vietā ir dalībnieka atbildībā.
4.Ja dalībnieks turnīra sākumam nav gatavs vai tā Beyblade palaidējs nav pienācīgi piestiprināts, uzvara automātiski tiek ieskaitīta pretiniekam.

Spēles Starts
1.Katrai spēlei atļauts tikai viens starts.
2.Dalībniekiem savi Beyblad jāpalaiž paredzētajā laukumā.
3.Beyblade palaišanas laikā dalībnieki nedrīkst skraidīt vai lēkāt.
4.Beyblade jāpalaiž tūlīt pēc komandas„3, 2, 1, PALAIŽAM“.
5.Ja dalībnieks palaiž savu Beyblade pirms starta signāla, uzvara tiek piešķirta pretiniekam.

Spēles finišs
1.Spēle beidzas, kad viens no Beyblade beidz griezties vai sadalās.
2.Ja tiesnesis nolems, ka abi Beyblade sadalījušies vienlaicīgi, tiek izsludināts neizšķirts.

Dueļi
1.Katrā duēlī tiek izspēlētas 3 spēles, uzvar tas, kas ir uzvarējis vismas 2 reizes.
2.Pēc katras spēles uzvarētājam tiek piešķirts zaļa un zaudētājam sarkana uzlīme uz viņa vārda kartes, pēc kuras tālāk dala komandas nākamajam posmam.

Uzvaras gūšana
1.Sacensību laikā fizisks kontakts ar pretinieku ir aizliegts. Tāpat nedrīkst aizskart Beyblade arēnu. Abos gadījumos dalībnieks tiek diskvalificēts.
2.Ja sacensību laikā kāda dalībnieka Beyblade izlido no Beyblade arēnas, par sacensību uzvarētāju automātiski tiek atzīts pretinieks.
3.Ja dalībnieka Beyblade nokļūst uz Beyblade arēnas sānu malas un griežas tur ilgāk, nekā pretinieka Beyblade pamatlaukumā, uzvar tas, kura Beyblade griezās uz sānu malas.
4.Dueļa uzvarētājs ir tas, kurš iegūst trīs uzvaras.
5.Ja duelī 3 reizes ir neizšķirts, tad spēlēts tiek tik ilgi, kamēr kāds no spēlētājiem uzvar.

Diskvalifikācija
1.Tiesnesis vai turnīra organizētājs dalībnieku var diskvalificēt gadījumā, ja tas ignorē turnīra noteikumus.

Rīcības instrukcija
1.Katra dalībnieka pienākums ir priekšzīmīgi uzvesties un ievērot noteikumus.
2.Ja dalībnieks nolēmis piedalīties turnīrā, tad tā ir viņa atbildība, vai viņš prot spēlēt atbilstoši noteikumiem.
3.Noteikumi nodrošina spēles nevainojamu gaitu un noteiktu secību.

Dažas lietas, kas būtu jāatceras:

Laba uzvedība
1.Atturies no nepieklājīgu žestu un izteicienu izmantošanas.
2.Iedrošini, nevis kritizē.
3.Cieni savu pretinieku.
4.Izturies pozitīvi pret visiem dalībniekiem.

Cieņa pret spēles tiesnesi
1.Cieni tiesnesi un viņa lēmumus.
2.Precīzi izpildi tiesneša norādījumus un neiebilsti tiesneša lēmumiem.

Godīga spēle
1.Esi godīgs un spēlē atbilstoši noteikumiem.
2.Sadarbojies ar savu pretinieku un tiesnesi.

Sadarbība
1.Sadarbojies ar tiesnešiem, kas ir turnīrā, lai nodrošinātu nevainojamu tā norisi.
2.Atbalsti pozitīvu un sportisku uzvedību.
3.Cieni spēles noteikumus.

FINĀLS

Beyblade BURST turnīra fināls norisināsies 19.11.2017. t/c Rīga Plaza plkst.10!

Finālā tiks labākie dalībnieki pēc visu posmu iegūto punktu kopskaita.