Biedrība "Projektu darbnīca kopienām"

 

Ieteikt

Ogres jauniešu klubs "Projektu darbnīca"

Ogres Jauniešu klubs „Projektu darbnīca” ir 2005. gada sākumā izveidota organizācija, kurā apvienojās jaunieši, kas bija ieguvuši pieredzi un zināšanas citās organizācijās. 


Mūsu galvenā ideja bija un ir radīt Ogres novada jauniešiem telpu, kur viņi var realizēt savas idejas, un mācīt jauniešus apieties ar to īstenošanai nepieciešamajiem instrumentiem.

gal_127490091_middle

Līdz šim esam īstenojuši dažādu projektus gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Biedrības mērķis ir Ogres pilsētas un novada jaunatnes dzīves kvalitātes uzlabošana, veicinot jauniešu vispusīgu attīstību, sadarbību un iesaistīšanos sabiedriski politiskajos procesos, lai nodrošinātu demokrātiskas un atvērtas sabiedrības veidošanos Ogres pilsētā, novadā un Latvijā.


Biedrības uzdevumi ir:

1.Ogres pilsētas un novada jaunatnes interešu pārstāvēšana un brīvā laika organizēšana;

2. Neformālās izglītības veicināšana un attīstīšana, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti un paaugstinātu viņu prasmes un iemaņas;

3. Piedalīšanās pilsoniskās sabiedrības veidošanā un jauniešu izglītošanā.


Biedrība ir devusi Ogres rajona jauniešiem iespēju piedalīties vietēja un starptautiska līmeņa projektos par dažādām tēmām, iegūt neformālās izglītības pieredzi, apgūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, lai jaunieši kļūtu par aktīviem un atbildīgiem vietējās sabiedrības locekļiem.