Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Ieteikt
 7

Muzejpedagoģiskās nodarbības


Kas ir muzejs?
Par muzeja rašanos, ekspozīciju un izstāžu iekārtošanu.

Muzejdetektīvs
Spēle 3. - 9. klašu skolēniem.

Trejdeviņas zālītes
Par ārstniecības augiem ar tēju degustāciju.

Teodors Zeiferts
Par mūsu novadnieku - dzejnieku, literatūrkritiķi.

Dzīvo zaļi
Par veselīgu dzīvesveidu un atkritumu šķirošanu.

Rudens nāca sētiņā (Miķeļdiena )

Kur brauksiet sīki putni ( par putniem rudenī )

Lāčplēsis un Latvijas Brīvības cīņas
Mans zelts ir mana tauta

Skaista mana tēvu zeme-Latvijas jubilejai

Skalu gaismā
Par latviešu tradīcijam gada tumšajā laikā.

Saules grieži
Gaidīšanas svētki
Par gadskārtu paražām.

Kā sveces svečojas

Ķekatās no Mārtiņiem līdz Meteņiem

Par Misu

Pavasaris nāk

Nāc nākdama, Liela diena!

Ģimenes diena

Man pateica sīki putni ( pavasaris putnu dzīvē )

Piedzīvosim Jāņus