Vokālā akadēmija

Oficiālā lapa
Ieteikt
 6

"Dziedi ar audzēkni"

Vokālā prakse tiek organizēta dziedātājiem – vokālajiem pedagogiem tiek organizēta ar mērķi pilnveidot izpratni par tēla veidošanas nepieciešamību un iespējām vokālajā mākslā, ko pēc tam iespējams īstenot arī pedagoģiskajā darbā. Tās izskaņā tiks sagatavots pedagogu un audzēkņu kamermūzikas koncerts, tādejādi veicinot ne tikai sadarbību, bet arī jaunrades procesu starp pedagogiem un audzēkņiem.
Vasaras prakse atšķiras no ierastā vokālā pedagoga darba ar audzēkni klasē, jo kā centrālais aspekts tiek virzīts dziedātāja māksliniecisko un tehnisko prasmju vienotība, akcentējot kā vokālo pedagogu, tā viņu audzēkņu uzmanību skatuviskās interpretācijas iespēju daudzveidībai.
Sešu dienu laikā vokālajiem pedagogiem ir unikāla iespēja vērot vienam otra darbu, saņemt ieteikumus kā no kolēģiem, tā pieaicinātajiem konsultantiem, un veikt dažādu vokālo metožu salīdzinošo analīzi. Tā rezultātā tiks pilnveidotas pedagogu aktiermeistarības, skatuves runas un skatuves kustības prasmes un tās izskaņā pedagogi saņems apliecību par profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.
Programmas apjoms:
36 kontaktstundas 6 dienu garumā
Mērķauditorija.
Vasaras praksē var pieteikties vokālie pedagogi, kuri gatavi nodarbību un meistarklašu ietvaros strādāt ar audzēķniem un piedalīties laboratorijas noslēguma koncertā. Izvēlētās mērķa grupas vajadzības pamatojas vēlmē iegūt adekvātu pašvērtējumu un pārliecību, kas jo īpaši nepieciešams cilvēka atbrīvotībai un balss skanējumam uz skatuves.
Programmā:
· ķermeņa un balss iesildīšanas tehniku apguve;
· atklātās vokālās nodarbības;
· darbs ar koncertmeistaru;
· skatuves runas nodarbības;
· aktiermeistarības nodarbības;
· skatuves kustības nodarbības
· meistarklases;
· mācību koncerti;
· brīvais laiks (diskusijas, nošu materiāla apguve, atpūta u.c.).
Vietu skaits ierobežots.
Pieteikšanās un informācija:
tālr. +371 26562579