Valmieras novada fonds

Oficiālā lapa
Ieteikt
 1

Kā ziedot?

LV69 UNLA 0050 0067 98630, SEB banka
LV09 HABA 0551 0229 93220, Swedbank
LV27 PARX 0012 4441 20001, Citadele banka

Saņēmējs: Valmieras novada fonds
Reģ.nr. 40008093066
Maksājuma mērķis: Ziedojums

Ziedojot Valmieras novada fondam jebkurā no šiem veidiem, jūs varat saņemt ienākuma nodokļa atvieglojumus 85% apmērā (uzņēmumiem) vai 25% apmērā (privātpersonām) no ziedojuma summas.