Viduslatgales pārnovadu fonds

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 8

Iespējas ziedot

Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”

Reģ. Nr. 40008210954

Adrese – Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV – 5301

Konta Nr. LV35UNLA0050021079970   – AS „SEB Banka”

Maksājuma mērķis - Ziedojums


Ziedojot Viduslatgales pārnovadu fondam, Jūs varat saņemt ienākuma nodokļa atvieglojumus 85% apmērā (uzņēmumiem) vai 23% apmērā (privātpersonām) no ziedojuma summas.