Biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

 

Ieteikt
 39

Jautājumi un atbildes

Vēlos saņemt jaunumus savā e-pastā!
Droši rakstiet uz e-pastu: vecaki_aizkraukle@inbox.lv , un visu jaunāko uzzināsiet turpmāk pirmie!
Biedrības rekvizīti
Biedrība "Vecāki Aizkrauklei"
Reģistrācijas nr. 40008182735
Konta nr. LV07PARX0013554200001
Biedrības kontaktinformācija.
par mums:
http://vecakiaizkrauklei.wordpress.com/
http://www.draugiem.lv/vecaki-aizkrauklei/

e-pasts:
vecaki_aizkrauklei@inbox.lv
vecaki.aizkrauklei@gmail.com
tālruņi:
Zane Romanova - 26099259
Ingūna Kondrāte - 29294012
Kur iespējams saņemt pieteikuma veidlapu?
Pieteikuma veidlapu iespējams saņemt:
1) personīgi, sazinoties pa tālruni 26099259 (Zane), 29294012 (Ingūna);
2) elektroniski, rakstot uz e-pastu vecaki_aizkrauklei@inbox.lv .
Kā iespējams iestāties biedrībā?
Nosacījumi, lai kļūtu par biedrības „Vecāki Aizkrauklei” biedru:

1) Biedrībā var iestāties jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi rīcībspējīga fiziska persona vai juridiska persona, vai tiesībspējīga personālsabiedrība.
2) Jāiesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde.
3) Jāiepazīstas ar Biedrības statūtiem.
4) Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā ne mazāk kā 7 eiro apjomā. To iespējams samaksāt pa daļām līdz kalendārā gada beigām.