Taku ABC


 

Ieteikt
3


Par šo profilu

Orientēšanās - tā nav tikai skriešana pa mežu!!!
Taku Orientēšanās (turpmāk tekstā "Taku-O") , šajā orientēšanās sporta disciplīnā
- vismazkustīgākais var pārspēt viskustīgāko;
- bērni kļūst līdzvērtīgi pieaugušajiem;
- sievietēm ir iespēja pierādīt vīriešiem, ka nav nekāds vājais dzimums, bet gan daiļais un arī pat pārākais

Sekotāji33

 

Kontakti

ORIENTĒŠANĀS – NAV VIEN TIKAI SKRIEŠANA PA MEŽU!


PAR ORIENTĒŠANĀS SPORTA DAUDZVEIDĪBU

Mūsdienās Latvijā tikai retais brīnās un jautā kas notiek, kad mežā, uz lauka un tagad arī pilsētu parkos un pat pilsētu ielās ierauga ar karti un kompasu rokās, dažādu gadu gājumu - no mazuļa līdz pat sirmgalvim, skrejošus  sportistus. Tautai uz reiz ir saprotams, ka notiek orientēšanās sacensības.

Diemžēl, vēl jo projām Latvijā sabiedrības lielākā daļa, orientēšanās sportu izprot, kā tikai skriešanu pa mežu un neko citu.

Jau vairākus gadu desmitus šāds uzskats par orientēšanās ir pilnībā nepareizs.

Kopš 1897. gada, kad Norvēģijā, netālu no Oslo notika pasaulē pirmās publiskās orientēšanās sacensības, šis sporta veids ir attīstījies un patlaban starptautiskā orientēšanās federācija ir apstiprinājusi četras galvenās orientēšanās sporta disciplīnas  un katrā no tām atsevišķi notiek pat pasaules čempionāti:

-O’skrējiens;

-O’slēpojums;

-O’velobrauciens;

-Taku-Orientēšanās (turpmāk „Taku-O”).

Gan Latvijā, gan citās valstīs, atsevišķu klubu līmenī notiek arī orientēšanās sacensības ar laivām un arī jātniekiem ar zirgiem, taču plašu popularitāti šie orientēšanās veidi pagaidām nav vēl guvuši.

Padomju laikos vēl populāra bija motoorientēšanās un ne viens vien Latvijas motoorientierists toreizējās PSRS čempionātos bija godalgotās vietās. Taču lielās dārdzības dēļ gan par degvielu, gan par braucamrīka tehnisko kopšanu un uzturēšanu, šim orientēšanās veidam  nācās „noiet no skatuves”.

Atsevišķu klubu, entuziastu grupu līmenī tiek rīkotas arī orientēšanās sacensības ar automobiļiem, taču arī šī veida tālākajai attīstībai šķērslis ir tā paša degvielas un detaļu dārdzība.

Pēdējos gados aizvien lielāku popularitāti iegūst ORIENTĒŠANĀS FESTIVĀLI, kuri pārsvarā ir kā papildus pasākumi dažādos pilsētu vai novadu svētkos u.c. kultūras un izklaides pasākumos. Šī pasākuma programma ir ļoti daudzveidīga un tiek rīkota tā, lai būtu pieejama pat jebkuram garām gājējam. Vairāk par O'Festivāla daudzveidību var uzzināt ŠEIT

Taku-O ir visspilgtākais sociālās integrācijas piemērs.

Citos sporta veidos lielāko tiesu invalīdi sacenšas tikai savā vidē, bet veselie tikai savā vidē un informācija sabiedrībai ir pamaz vai pat vispār nav.

Savukārt Taku-O:

-Vismazkustīgākajam invalīdam ir iespēja  uzvarēt pat viskustīgāko, visveselāko, visspēcīgāko sportistu, jo rezultātu nosaka precizitāte nevis ātrums. Līdz ar to pilnībā tiek izslēgta cilvēku ar īpašajām vajadzībām diskriminācija;

-Tā kā šajā orientēšanās sporta disciplīnā dalībnieki neklasificējas ne pēc vecuma, ne pēc pārvietošanās paņēmiena, ne arī pēc dzimuma, līdz ar to sievietēm ir kolosālas iespējas vīriešiem pierādīt savu pārākumu;

-Tā kā Taku-O sacensības pārsvarā notiek parkos un pat pilsētu ielās, tad jebkurš garāmgājējs ir skatītājs un ļoti labi redz to, kā cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām ir vienotas intereses. 

Latvijā šī orientēšanas disciplīna ieviesās 2000.gadā Jūrmalā un tagad dažādas Latvijas vietās ar to nodarbojas 12  klubi.

Par Taku-O sacensību distanču formātiem.

1) Pre-O (Precīzā orientēšanās)

Taku-O sacensības šajā distancē notiek divos sektoros:

DISTANCES SEKTORS - ir vairāki KP uzdevumi bez laika kontroles, kur dalībnieka rezultātu vērtē, summējot visus iegūtos punktus par pareizajām atbildēm.

LAIKA KP SEKTORS (turpmāk tekstā "L-KP" )  - ir daži KP uzdevumi ar laika kontroli, kur dalībnieks uzdevumu veic sēžot uz krēsla.

Ja distances sektorā diviem vai vairākiem dalībniekiem ir iegūts vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu izcīna tas dalībnieks, kuram L-KP sektorā ir mazāka sekunžu summa.

Sacensības Pre-O distancē notiek gan diennakts gaišajā laikā, gan arī tumšajā laikā.

Vairāk par Pre-O distanci un Taku-O pamatprincipiem un būtiskākajām atšķirībām no citām orientēšanās sporta disciplīnām var uzzināt Taku-O mājas lapā, spiežot ŠEIT:

2) TempO (Taku-O sprints)

Tautā Taku-O sacensības TempO distancē vēl mēdz saukt par Taku-O Sprintu. 

Tikai šis sprints no sprinta citās OS disciplīnās un citos sporta veidos atšķiras ar to, ka šeit ir noteicošas smadzeņu darbības jeb domāšanas ātrums un fiziskā spēka ātrums galīgi nav vajadzīgs.

- Taku-O sacensībās TempO distancē, uzdevumu stacijā dalībniekam izsniedz vairākus karšu fragmentus, kuri ir sastiprināti blociņa veidā.

- Katrā kartes fragmenta centrā ir tikai viens KP aplītis un zem kartes fragmenta, KP vietas apraksts jeb leģenda.

- No stacijas navigācijas vietas dabā ir redzamas līdz 6 KP zīmēm (lukturi, prizmas jeb karodziņi);

- Tienesis dod komandu "Laiks sākt!" un palaiž hronometru. Pēc šīs komandas dalībnieks atver blociņa vāciņu un veic pirmo uzdevumu - nosaka kura no dabā redzamām KP zīmēm atbilst aplīša centram kartē un leģendai;

- Kad dalībnieks ir pieņēmis lēmumu, viņš dod atbildi, lietojot starptautiskā fonētiskā alfabētu, nosaucot attiecīgo burtu. Tiesnesis viņa atbildi ieraksta kontrolkartiņā.

- Pēc katra uzdevuma atbildes, dalībnieks šķir nākošo lapas pusi.

- Kad dalībnieks ir atbildējis pēdējo uzdevumu, tiesnesis aptur hronometru un pieraksta laiku.

- Par katru nepareizu atbildi, dalībnieks saņem 30 soda sekundes.

- Katrā stacijā ir arī noteikts kontrollaiks - 30 sekundes katram uzdevumam.

Piemēram:  ja stacijā ir pieci uzdevumi 30x5=150 sekundes jeb 2 minūtes 30 sekundes.

- Kad līdz kontrollaika beigām ir atlikušas 10 sekundes tiesnesis brīdina dalībnieku.

- Rezultātu nosaka summējot visu staciju atbilžu laiku + soda sekundes.

- Uzvar dalībnieks ar vismazāko sekunžu summu.

3) Taku-O stafete

(2 vai vairāku etapu komandu sacensības Pre-O un TempO daļās)

TakuO stafetē katrā etapā ir PreO daļa un TempO daļa, kurās pielieto PreO un TempO noteikumus, ja vien šajā sadaļā nav noteikts savādāk.

Karantīna.

Sacensību laikā dalībniekam nedrīkst būt iespējai komunicēt ar savas komandas pārējiem dalībniekiem, tālab jāiekārto karantīnas zona

Dalībnieku izkliede "Farsts"

PreO daļas trīs etapos jāpielieto dalībnieku izkliede jeb "Farsts". Dalībnieku izkliedi atkarībā no apvidus iespējām var veidot divos variantos, kuri tiek paskaidroti zemāk:

1.    variants

Distancē KP skaits dalās ar trīs:

·         Pirmā etapa dalībnieks risina brīvi izvēlētu trešo daļu no visiem KP un nodod stafeti 2.etapa dalībniekam;

·         Otrā etapa dalībnieks risina brīvi izvēlētu pusi no atlikušajiem KP un nodod stafeti 3.etapa dalībniekam;

·         Trešā etapa dalībnieks risina atlikušos KP;

·         Kontrollaiku nosaka kopīgu visai komandai, pamatojoties uz minimālo distances garumu, kas jāveic komandai. Par kontrollaika sadali starp etapiem lemj pati komanda

·         Ja etapa dalībnieks atzīmē vairāk kā trešo daļu KP, pirmo un sekojošos pareizi atrisinātos KP, kas pārsniedz limitu, atzīmē kā nepareizus un neļauj risināt nākamajiem etapiem. Atlikušos KP brīvi sadala starp atlikušajiem etapiem, bet ne vairāk kā trešo daļu sākuma skaita katram etapam.

·         Ja etapa dalībnieks atzīmējis mazāk kā trešo daļu KP, pirmo un sekojošos nerisinātos KP, kas pietrūkst līdz limitam, numuru secībā atzīmē kā kļūdainus un neļauj risināt nākamajiem etapiem.

2.    variants

Distancē ir 10-12 KP

·         Sacensību dalībniekiem jāapmeklē vieni un tie paši KP;

·         Kontrolpunktus apmeklē izvēles secībā;

·         Dalībnieku izkliedi nodrošina ar dažādām KP leģendām vismaz 75% KP katram etapam;

·         A punktiem nevajadzētu būt vairāk kā pusē KP;

·         Par kontrollaika sadali starp etapiem lemj pati komanda.

Stafetes maiņa.

Katram dalībniekam ir sava kontrolkartiņa.

1.     Komandas laiku aptur brīdī, kad kontrolkartiņa tiek nodota tiesnesim. Visi KP, kuri ir risināti vai atzīmēti kā kļūdaini, skaidri un nepārprotami jāatzīmē nākamā etapa kontrolkartiņā. Laiks atsākas, kad kontrolkartiņa tiek izsniegta nākamā etapa dalībniekam.

2.     Maiņa notiek pieskaroties nākamā etapa dalībniekam. Dalībnieks drīkst nodot pulksteni (hronometru) nākamā etapa dalībniekam, lai varētu kontrolēt komandas laiku.

TempO daļa

Papildus PreO daļai visos trijos etapos ir 1 vai 2 TempO stacijas ar vismaz 4 uzdevumiem katrā

·         Laika punktu skaitam 1.un 2.etapā jābūt vienādam. 3.etapā var būt papildus stacijas

·         Dažādiem etapiem var būt tie paši laika punkti, bet var būt arī dažādi katram etapam.

·         Laika punktiem jābūt pēc PreO distances daļas.

·         Trešā etapa dalībniekus var novietot karantīnā, līdz visas komandas pabeidz PreO daļu. Dalībniekus novirza uz TempO daļu pretējā kārtībā viņu komandas rezultātam - kā finālā.

Komanda

 Taku-O stafetes komanda sastāv no viena kluba dalībniekiem no jebkuras grupas

Citās sacensībās drīkst būt sastādītās komandas vai arī, kā sacensību nolikumā ir noteicis sacensību rīkotājs,

=====================================================================================

KARŠU APZĪMĒJUMI

Par sporta karšu apzīmējumiem,

kur katrai zīmei klāt ir arī neliels izskaidrojums var uzzināt ŠEIT:

=====================================================================================

Par citām orientēšanās sporta disciplīnām un tās paveidiem var uzzināt LOF mājas lapā

LATVIJAS ORIENTĒŠANĀS FEDERĀCIJA

Spied  ŠEIT

=====================================================================================

           Prasmes rīkoties ar karti un kompasu

var apgūt arī piedaloties tautas sacensību seriālos:

Tautas orientēšanās seriāls 

KURZEMES-ZEMGALES TAKU ABC '2016 

Nolikums u.c. informācija ŠEIT

=====================================================================================

Tautas orientēšanās seriāla KURZEMES-ZEMGALES TAKU ABC '2015 

Sezonas kopvērtējuma rezultāti, uzvarētāju portreti u.c. info ir ŠEIT

=====================================================================================

TUVĀKĀS

Taku-O Ranga jeb "LATVIJAS KAUSA '2016" sacensības


Šogad 10. sezona, tā tad, sava veida JUBILEJA

Sacensību nolikums ŠEIT

Pieteikšanās līdz  20. aprīlim pl 24:00 ŠEIT

Savas grupas konkurentu vari uzzināt ŠEIT

=====================================================================================

PAR NESEN NOTIKUŠAJĀM SACENSĪBĀM

RĀTES PICĒRIJAS balvu izcīnīja ELVĪRA LEMEŠONOKA

Konkursa rezultāti ir ŠEIT

Pareizās atbildes ir ŠEIT


===================================================================================

Programmā:

- Taku-O sacensības ar TempO uzdevumiem no iekštelpām pie lieliem logiem;

- Foto-O sacensības iekštelpās.

Sacensību nolikums ir ŠEIT

Rakstu, rezultātus un kartes skatīt ŠEIT

======================================================================================

2015.gada sezonas kopvērtējuma

"Taku-O Rangs'2015" un "Latvijas Paralimpiskais kauss'2015"

rezultāti un sezonas labāko orientieristu Taku-O disciplīnā portreti ir apskatāmi ŠEIT

======================================================

Rakstu un bildes par VENTSPILS ORIENTĒŠANĀS FESTIVĀLU '2015 atradīsi ŠEIT

==============================================================================


KANDAVAS NAMA TĒVU SARŪPĒTĀS BALVAS GODAM IZCĪNĪTAS

vai

AR VIENU ŠĀVIENU DIVI ZAĶI

Taku-O ir gandrīz vienīgais sporta veids, kurā ir vienotas intereses cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām.

24. oktobra saulainajā sestdienas priekšpusdienā Jaunkandavā, Brivdienu mājas "Mežarags" pagalmā sāka pulcēties "zaļā stadiona" cienītāji no dažādām Latvijas vietām, lai piedalītos sacensībās "Kandavas novada atklātais čempionāts '2015", kuru programmā bija divas dažādas orientēšanās sporta disciplīnas:

- O'skrējienā

Kur dalībniekiem 14 dažādās vecuma grupās tika piedāvātas 4 dažāda garuma distances. Katrs dalībnieks veica to distanci, kura atbilst gan viņa vecumam, gan fiziskajai sagatavotībai;

- Taku-O

Šajā orientēšanās sporta disciplīnā bija ieradies arī ciemiņš no mūsu brāļu tautas zemes, Lietuvas Paralimpiskās izlases dalībnieks Tadeušs Šimkovičs, kurš savā grupā bija nepārspējams un Kandavas sarūpēto balvu aizveda uz Lietuvu.

Daži O'skrējiena cienītāji pēc savas veiktās distances finiša - kā nu kurš, cits atsildīšanās nolūkā, cits vienkārši lēnā un mierīgā pastaigā, izgāja arī Taku-O distanci, startējot atklātajā grupā. Līdz ar to vienās sacensībās "nošāva divus zaķus", kā piemēram Zita Rukšāne (Taciņa). Viņa vispirms veica O'skrējiena distanci un savā vecuma grupā izcīnija otro vietu. Savukārt Taku- distancē, atklātajā grupā bija nepārspējama un vīriešiem pierādīja to, ka sievietes nav nekāds vājais dzimums. Līdz ar to Zita uz mājām aizveda divas Kandavas nama tēvu sarūpētās balvas. 

Taku-O rezultāti ir apskatāmi ŠEIT

Distances un Laika-KP kartes ir apskatāmas ŠEIT

Risinājumu kartes ir apskatāmas ŠEIT

O'skrējiena sacensību rezultāti ir apskatāmi ŠEIT

FOTO - gan O'skrējiena, gan Taku-O apbalvošanas cermonija ir apskatāma ŠEIT


==================================================================================

LATVIJA VAR!!!


Katru gadu daudzās Eiropas valstīs notiek daudz dažādas Taku-O sacensības, no kurā piecas ir Neoficiālā Eiropas kausa (turpmāk tekstā „Taku-O EK”) ieskaites sacensības, katrās pa diviem startiem gan Pre-O, gan TempO distancēs.

Septembra nogalē Čehijā noslēdzās Taku-O EK 2015 sacensību sērija un tika apkopoti sezonas kopvērtējuma rezultāti.

Par sacensībām Čehijā stāsta Latvijas Taku-O izlases dalībnieks Atis Rukšāns:

Pēdējās divas Eiropas kausu kārtas taku-O rīkoja Čehijas federācija. Abas dienas distance norisinājās blakus nākamā gada Eiropas čempionāta rajoniem, tādēļ dalība tajos bija nozīmīga Latvijas izlases kandidātiem.

 Pre-O distance pirmo reizi notika, izmantojot SI elektronisko atzīmēšanās sistēmu – distancei ar 23 KP bija nepieciešamas 83 stacijas un parastais starta un finiša inventārs.

Latviju pārstāvēja 10 sportisti, un labāko rezultātu, kā jau gaidījām, uzrādīja Jānis Rukšāns (OK “Kāpa”).

Pirmajā distancē izcīnītā 8.vieta ļāva viņam panākt punktu skaita ziņā līdzšinējo līderi Martin Jullum (NOR), un viss izšķīrās svētdien temp-O sacensībās. Martins šajā kārtā nepiedalījās, un Jānim pārsvaram pietiktu ar vietu līdz septītajai, bet vispirms bija jātiek finālā ko viņš arī sekmīgi izdarīja, savā apakšgrupā uzrādot 8.rezultātu. Pavisam nedaudz līdz finālam pietrūka junioram Naurim Narvaišam (“Sprīdītis”), kurš junioru konkurencē abās distancēs bija trešais. Fināls notika pilsētas apstākļos ļoti mainīgos laika apstākļos – brīžiem intensīvi lija, un Jānim tas izrādījās liktenīgi – tiesneši pat zem nojumes nespēja saglabāt sausas kartes, rezultātā divas salipa kopā, un viena uzdevuma iztrūkums neļāva apsteigt Martinu, toties to izdarīja Eric Stalnacke (SWE). Tā tad 1.vieta Zviedrijai, otrā – Norvēģijai, bet trešais – Latvijas pārstāvis, un tas ir otrs izcilākais individuālais sasniegums Latvijas Taku-O vēsturē pēc Guntara Manka uzvaras pasaules čempionātā 2014.gadā.Kā lielākais trūkums šajās sacensībās būtu jānorāda problēmas ar rezultātu paziņošanu, jo sabojājās drukas iekārta, un pāri par pusi dalībnieku uzzināja savu rezultātu bez detaļām un tātad iespējas kaut ko apstrīdēt.

Arī temp-O sacensībās dalībnieku kontrolkartiņas netika kā pierasts dublētas, un detalizēti rezultāti bija pieejami tikai priekšsacīkstēs, tāpat neizsniedza noteikumos paredzētās risinājumu kartes.


Latvijas izlases dalībnieks Jānis Rukšāns veic uzdevumu TempO distances fināla sacensībās

Sacensību sērijas Taku-O EK'2015 sezonas kopvērtējumā Jānis Rukšāns ierindojās trešajā vietā.

Taku-O EK'2015 sezonas kopvērtējuma rezultāti, kur pavisam kopā ir reģistrēti 263 dalībnieki t.sk. 14 no Latvijas ir apskatāmi ŠEIT

==================================================================================

PAR ORIENTĒŠANĀS TELEVĪZIJĀ

RE TV 28. septembra Ventspils jaunumi, kuros ir arī ziņas par Tautas orientēšanās sacensībām "Azimuts'2015" 9.kārtu un par Tautas orientēšanās seriāla "Kurzemes-Zemgales Taku-ABC '2015" 13. kārtu ir apskatāmas ŠEIT

==================================================================================

Sacensību nolikums ŠEIT

Rezultāti:

Spied ŠEIT

7. augusts Mēnesnīcas taka'2015 2.posms

Pre-O Nakts distances un Laika KP kartes:

Spied ŠEIT

Risinājumu kartes:

Spied ŠEIT

8. augusts 

TempO distances uzdevumu kartes:

SpiedŠEIT

Risinājumu kartes:

Spied ŠEIT

Velo-O distances karte

Spied ŠEIT

9. augusts 

Pre-O garās distances un Laika KP kartes:

Spied ŠEIT

Risinājumu kartes:

SpiedŠEIT

Tukumniece Margita Kanopka Laika KP sektorā veic uzdevumu.

Šīs O'spēles vienlaikus bija arī, kā papildus pasākums tradicionālajiem ĶEMERU SVĒTKIEM.

Rakstu par citām norisēm Ķemeru svētkos var izlasīt  ŠEIT

==================================================================================== 

Ir zināmi visi 2015. gada Taku-O Latvijas čempioni

Vairāk lasi ŠEIT

====================================================================================

Taku-O sacensībās, cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām ir vienotas intereses
Kreisajā pusē distances kartes fragments, labajā pusē risinājumu karte, kuru pēc finiša izsniedz katram dalībniekam
Laika KP sektorā vilcināties nedrīkst, laiks ir tikai 30 sekundes. Lai izvairītos no soda sekundēm, jādomā ātri un pareizi


 

TempO distance: - zem apvidus attēla uzdevumu kartes; - labajā malā risinājumu karte, kuru dalībnieks saņem pēc uzdevumu izpildes visās stacijās
TempO distances uzdevumu stacija
Pre-O distancē nakts sacensībās KP zīmes atšķiras no dienas sacensību zīmēm, Dalībnieks ar lukturīti diennakts tumšajā laikā tās ierauga daudzreiz ātrāk, nekā dienā baltoranžos karodziņus.
Nakts distance ...
Pirms došanās distancē...
Trenera padoms ir zelta vērts
Sacenšas gan mazi, gan lieli
Valdis izvēlas optimālāko ceļa variantu ...
... ceļa varianta izvēle bija pareiza un KP grupa atrasta, bet tagad pats galvenais - nekļūdīties nosakot pareizo KP zīmi
arī labi pārskatāmā apvidū ir nopietni jādomā un jālasa karte ...
Lai noteiktu KP apvidū ir jāskatās ne tikai uz KP zīmēm vien, bet arī uz orientieriem, kas ir gan ap tām, gan arī saredzami riņķī un apkārt. Šādu darbību sauc par "atslēgas meklēšanu"

Galvenie kontakti:

Ja tev interesē šī orientēšanās sporta disciplīna un ir vēlēšanās pamēģināt ar to nodarboties, tad sazinies ar to treneri, kurš ir tuvāk tavai mītnes vietai

Jūrmalā, Ventspilī un Kurzemē – Jānis Bergs tlf 29928638 E-pasts: orient.navigator@gmail.com;

Rīgas reģionā un Vidzemē – Zita Rukšāne  tlf 26324803 E-pasts: zita19@inbox.lv;

Daugavpilī un Latgalē – Jānis Gaidelis  tlf 28885241  E-pasts: gaidelis@inbox.lv;

Jēkabpils pilsētā un novadā – Valdis Strods tlf 28311319  E-pasts: sidlavs@inbox.lv;

Dobelē un Zemgalē – Ivars Prikulis  tlf 29410429  E-pasts: prikulivars@inbox.lv;

Rīgas pilsētā – Andrejs Šulcs  tlf 29245801  E-pasts: andrejs958@inbox.lv;

==================================================================================

Sacensību balvu fondam vai dāvanām noder arī Latvijā ražotās preces

Spied šeit

Tev nav naudas sacensību karšu iegādei vai dalības maksai??? 

Tad spied šeit

Labas lietas sacensību balvām

Spied šeit

Karstā laikā sacensībās noder arī atspirdzinošas lietas

==================================================================================

Mazliet ieskatīsimies 2014. gada veikumā un panākumos

2014. gada tautas orientēšanās seriāla

"Kurzemes-Zemgales Taku-ABC'2014" 

sezonas kopvērtējuma rezultātus skaties šeit:

2014. gada LOF sacensību sēriju

"Taku-O Rangs'2014" un "Latvijas Paralimpiskais kauss'2014"

sezonas kopvērtējuma rezultātus skaties šeit:


MŪSU PASĀKUMU LABVĒĻI un SADARBĪBAS PARTNERI


LATVIJAS ORIENTĒŠANĀS FEDERĀCIJA

Visas ziņas par orientēšanās sportu uzzināsi ŠEIT

Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas sporta pārvalde

Par Jūrmalas pilsētu uzzināsi ŠEIT

Par sporta notikumiem Jūrmalā visas ziņas ŠEIT


Ventspils pilsētas dome un Ventspils sporta pārvalde

Visas ziņas par skaistāko pilsētu Kurzemē var uzzināt ŠEIT


Mērnieki ar ilggadēju darba pieredzi

Spied ŠEIT


Datoru, Interneta un citu labu lietu pakalpojumi

Vairāk uzzināsi ŠEIT

Visi apstākļi ideālai atpūtai, jaunām idejām un darba spēju atjaunošanai

Vairāk uzzināsi ŠEIT


Aktīva atpūta un liela jautrība ne tikai ar slēpēm vien

Vairāk lasi ŠEIT


Viss piedzīvojumu meklētājiem

Vairāk lasi ŠEIT


Ķemeru iedzīvotāju biedrība

Par notikumiem Ķemeros uzzināsi ŠEIT

DABAS SKOLA

Visu par dabas vērtībām un notikumiem parkā uzzināsi ŠEIT

VESELĪBA NO DABAS

Vairāk uzzināsi ŠEIT


CEĻVEDIS UZ VESELĪGU UN DAUDZVEIDĪGU DZĪVES VEIDU

Vairāk uzzināsi ŠEITIlggadējie Taku-O atbalstītāji un sadarbības partneri


ATPŪTA KOPĀ AR DABU

Spied ŠEIT


ORIENTĒŠANĀS KLUBS

Spied ŠEIT


NO IDEJAS LĪDZ REALITĀTEI, LĒTI un ĀTRI

Spied ŠEIT


Sporta, kultūras u.c. izklaides pasākumu papildināšana ar dažādām orientēšanās spēlēm. Apvidus uzmērīšana, veco karšu koriģēšana, karšu digitalizēšana datorā. Konsultācijas par kartēm u.c. sportiski pakalpojumi.

http://www.lof.lv/?p=biedri-klubi&id=21

VISS SPORTISTU ĒRTĪBĀM

http://www.sportskandava.lv/


Ļoti laba un visiem draudzīga kompānija

Vairāk lasi ŠEIT


Apvidus uzmērīšana, veco karšu koriģēšana, karšu digitalizēšana datorā. Konsultācijas par kartēm u.c. sportiski pakalpojumi.

http://www.leonardo.lv/


Ideāli apstākļi aktīvai atpūtai

http://www.sveikuli.lv 


Ienāc un nogaršo vai arī zvani un pasūti. Tev piegādās mājās , darbā, tusiņā un citur kur gaidīsi. PROTAMS ARĪ ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBĀS TIEŠI FINIŠĀ.

Jaunā adrese:

Prūšu iela 90, Rīga

Tālrunis:

27441888

E-pasts: 

ratespicerija@gmail.com

Darba laiks:

  • Pirm. - Sestd.: 11:00 - 22:00

  • Svētdien: 11:00 - 21:00

Piedāvājam: 


Mājas lapa:

Spied ŠEIT


Gan šeit, gan arī Latvijas Taku-O mājas lapā www.taku-o.lv, gan orientēšanās sacensību kartēs notiekti būs arī

VIETAS JŪSU REKLĀMAI

Sadarbības piedāvājumus sūtīt uz E-pastu: orient.navigator@gmail.com vai zvanīt pa telefona Nr 29928638