Siguldas Valsts ģimnāzija

Oficiālā lapa
Ieteikt
 3

Skolēnu parlaments

txt_108323_

Skolēnu parlamenta priekšsēdētāja: Lauma Vilciņa
E-pasts saziņai: parlaments@svg.lv


KomitejaVadītājsVadītāja vietnieki
IT un ārlietu komitejaValdis Tjuševs-
Preses komitejaAgate Madara Brice-
Kultūras komitejaPaula RubīnaElza Alberiņa
Sporta komitejaKristiāna ZeilaEgija Justamente
gal_344330376_large


gal_344330396_smallgal_344330394_smallgal_344330449_smallgal_344330450_smallgal_344330452_smallSKOLĒNU PARLAMENTS
Skolēnu parlaments Siguldas Valsts ģimnāzijā darbojas jau izsenis, taču tā darbības aktivitāte ir bijusi mainīga. Pirms pāris gadiem nereti varēja dzirdēt skolēnu sūdzības par pasākumu un aktivitāšu trūkumu skolā, tāpēc 2011. gada rudenī aktīvu cilvēku pulciņš sanāca kopā, lai spriestu par SVĢ Skolēnu parlamenta darbības pilnveidošanu. Tā tapa SVĢ Skolēnu parlamenta darbības plāns. Neilgā laikā tika pieaicināti arī citi strādāt un darboties griboši skolēni. Sākums nebija viegls. Parlaments saskārās kā ar organizatoriskām, tā ar sadzīviskām problēmām, bet pārbaudījumi ir mūs darījuši stiprākus. Šo gadu laikā esam ļoti auguši, uzlabojuši skolas mājas lapu, rīkojuši pasākumus, konkursus un vēl daudz citu aktivitāšu, bet mēs pie tā nedomājam apstāties.

Mēs strādājam Jums, mīļie skolas biedri, un ticam, ka esam spējuši Jūsu ikdienu padarīt krāsaināku. Ja vēlies būt to skolēnu vidū, kas veido mūsu skolas dzīvi, nāc un pievienojies!

Jūsu Skolēnu parlamentsPARLAMENTA STRUKTŪRA
Katru gadu janvārī komitejās tiek ievēlēti tās vadītājs un 2 vadītāja vietnieki. Kopā ar Skolēnu parlamenta prezidentu tie veido Skolēnu parlamenta valdi. Tā pārstāv skolu sabiedriskos pasākumos, pauž skolēnu parlamenta viedokli sarunās ar skolas vadību, skolotājiem, Siguldas novada pašvaldības institūcijām.

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamentu veido 4 komitejas:

KULTŪRAS KOMITEJA organizē un vada kultūras pasākumus gan skolēniem, gan skolotājiem, kā arī, sadarbojoties ar ārpusstundu koordinatori, palīdz skolas vadības pasākumu organizēšanā.
IT UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJA pārvalda skolas mājas lapu un lapas sociālajos tīklos, kā arī rūpējās par skolas tēlu virtuālajā vidē, veido informatīvus materiālus un piedalās skolu popularizējošos pasākumos citās novada skolās, veicina skolēnu iesaistīšanos dažādos projektos.
PRESES KOMITEJA seko līdzi visiem notikumiem skolā, un ir atbildīga par to atspoguļojumu skolas mājas lapā, dokumentē foto un video formātā skolas pasākumus, piedalās skolas arhīva veidošanā.
SPORTA KOMITEJA sadarbojoties ar sporta skolotājiem, atbild ar sporta pasākumu organizēšanu un vadīšanu skolā, veicina skolas skolēnu līdzdalību sporta aktivitātēs novadā un valstī.PARLAMENTA SIMBOLIKA
Logo attēloti 4 jauniešu silueti, kas simbolizē 4 SVĢ Skolēnu parlamenta komitejas un to aktīvistus – Kultūras komiteju raksturo saulaini dzeltenā krāsa, IT un attīstības komiteju koši sarkanā krāsa, Preses komiteju debesu zilais tonis, bet Sporta komiteju gaiši zaļā krāsa. Sudraba aplis, kas ieskauj siluetus, simbolizē Skolēnu parlamenta vienotību un kopīgos mērķus. Siguldas Valsts ģimnāzijas Skolēnu parlamenta logo izstrādāja Skolēnu parlamenta aktīvists Ralfs Miķelsons, balstoties uz Annijas Skujiņas skices un Paulas Rences teksta risinājuma idejas. Parlamenta logo prezentēts un apstiprināts 2013.gada 12.aprīlī.


SVĢ Skolēnu parlamenta logo lejupielādei pieejams svg.lv/parlaments