Biogrāfija

''..Viņš maldījās pa neziņas miglainām aizām, pa aizmirstības lemtiem laikiem, pa vilšanās bezdibeņiem. Viņš šķērsoja rūsganu kalnāju tuksnesi, kur atbalss atkārtoja cilvēka domas un ap ceļinieku drūzmējās viņa ilgu izraisītie rēgi.''

markess

Dalībnieki

Tuvākie pasākumi

Atvērt jaunā logā

Mūzika

Uzaicini sekot mūziķa profilam