Fonds Nāc līdzās!

Oficiālā lapa
Ieteikt
 18

Par mums

Nodibinājums “Fonds Nāc līdzās!” – sabiedriskā labuma organizācija, darbojas uz statūtu pamata.

Dibināts 1998.gada 24.aprīlī ar nosaukumu Festivālu fonds, apvienojoties kultūras jomā strādājošiem domubiedriem. 2011. gada pavasarī nosaukums mainīts uz Fonds Nāc līdzās!

Juridiskā adrese – Rīgā, Bruņinieku ielā 20.

Valdes priekšsēdētāja – Sarma Freiberga.

Tālrunis: 2 9238333

Labprāt saņemsim Jūsu atsauksmes, ierosinājumus un citu informāciju!

Mūsu e-pasta adrese: info@naclidzas.lv

Fonda mērķis:
- Atbalstīt un veicināt dažāda veida kultūras un sociālo projektu veidošanu,
- Organizēt festivālus, seminārus, izstādes,
- Iesaistīt kultūras organizācijas un kolektīvus starptautiskās kultūras aktivitātēs,
- Aizstāvēt bērnu un jauniešu īpašās vajadzības kultūrizglītības jomās un piedāvāt daudzveidīgas iespējas kultūras procesos atbilstoši interesēm un iespējām,
- Veicināt cilvēktiesību atzīšanu dažādās dzīves jomās,
- Atbalstīt bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrēšanos sabiedrībā un viņu vecāku problēmu izpratni.

Fonda darba metodes:
- Dalība starptautisko organizāciju darbā, atbalsts kultūras apmaiņas procesos.
- Piesaistīt finansu resursus no sponsoriem, valsts un pašvaldību institūcijām, starptautiskajām organizācijām, fondiem un to vadības, lai tos efektīvi un mērķtiecīgi izmantotu kultūras un sociālajos projektos.
- Publicitātes nodrošināšana kultūras un labdarības pasākumiem.
- Ekonomisko un juridisko jautājumu ievērošana projektu sagatavošanas un darbības laikā
- Informatīvu materiālu un brošūru izdošana.

Vairāk informācijas šeit.