Biedrība "MK KANDAVA"

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 1

SADARBĪBAS PIEDĀVĀJUMS

SADARBĪBAS PIEDĀVĀJUMS


Biedrība “MK KANDAVA” aicina sadarboties Latvijas uzņēmējus un fiziskas personas, ar sponsorēšanu un ziedošanu atbalstīt biedrību “MK KANDAVA” un tās motokrosa un skijoringa komandas, vienlaicīgi popularizējot savu firmu vai pārstāvēto preču zīmju atpazīstamību.

Latvijas Republikas likumdošana paredz nodokļu atvieglojumus sponsoriem (ziedotājiem) -


Fiziskām personām - privātpersonām, ziedojot biedrībai „MK KANDAVA", pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākuma apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, kas nedrīkst pārsniegt 20% no ienākuma lieluma. Kārtību, kā fiziskām personām no valsts saņemt nodokļu atlaides, nosaka likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Juridiskām personām - ziedojot biedrībai „MK KANDAVA", juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, bet kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas. Kārtību, kā juridiskām personām no valsts saņemt nodokļu atlaides, nosaka likums "Par uzņēmumu ienākumu nodokli".


Piemērs:

Firmai “XXXXX” peļņas nodoklis pilna apmērā jāpārskaita valsts budžetā, taču firma izvēlas rīkoties savādāk - 20 procentus no firmas peļņas ziedot konkrētam sporta klubam vai konkrētam aktivitātēm pretī saņemot savas firmas vārda popularizēšanu kluba piedāvātajos veidos ( skatīt piedāvājumu tālāk).

Tātad:

firmai ir jāmaksā valstij peļņas nodoklis Ls 1000,- 20 %, kas ir Ls 200,- var tikt ziedoti sporta klubam pretim saņemot šo likuma noteikto atlaidi ziedotie Ls 200,- ir līdzvērtīgi Ls 170,- nodokļa tiek saņemts Ls 200,- vērts pakalpojums, samaksājot par to Ls 30,-. Valstij firma samaksas Ls 1000 – 200 +30 = Ls 830 Sponsorējuma rezultātā firma “XXXXX” pārskaitīs valsts budžeta nevis Ls 1000,- bet gan tikai Ls 830,- pretim saņemot ieguvumu par Ls 200,-!


Lūk daži no vairākiem iemesliem, kāpēc daudzi uzņēmumi Latvijā jau atbalsta motosporta pasākumus un sportistus:

  • Motosports ir viens no populārākajiem sporta veidiem ne tikai Latvija, bet ari pasaule.
  • Pasākumus, kuros piedalās biedrības “MK KANDAVA” komandas, ierauga un apmeklē pirktspējīga auditorija.
  • Reklāma biedrības “MK KANDAVA” mājaslapā [ http://mkkandava.lv/ ] un sociālajos tīklos [ http://www.draugiem.lv/mkkandava/ ], [ https://www.facebook.com/mkkandava/ ]
  • Firmas logo vai produktu zīmols uz sportistu motocikliem, formām un autotransportu.
  • Sponsoram ir iespējas iegūt peļņas nodokļa atlaidi 85 procentu apmēra.
  • Sponsorēšana ir lieliska izdevība par naudu, kas tāpat nepaliktu uzņēmumam un būtu jāmaksā nodokļos, reklamēt sevi un savu preci!

Ja Jūs vēlaties piedalīties biedrības “MK KANDAVA” motokrosa un skijoringu komandu finansiālā atbalstīšanā, pretim saņemot atpazīstamību un popularitāti un citas iespējas, dariet to mums to zināmu!

Rakstiet: info@mkkandava.lv

Zvaniet: 29450144


Biedrībai “MK KANDAVA” ir  sabiedriskā labuma statuss