Miss Dimanta Foto

Ieteikt
 4

Noteikumi

Konkursa „ Miss Dimanta foto 2014” noteikumi.


Konkurss „Mis Dimanta foto 2014” (turpmāk tekstā Konkurss) ir skaistuma konkurss sievietēm, kas vecākas par18 gadiem. Konkursam ir divas galvenās balvas :

Juveliera pagatavota oriģināla dizaina kaklarota no zelta, sudraba un dimantiem, to saņem pretendente, kura finālā atklātā balsojumā ieguvusi visvairāk sarīkojumā klātesošās publikas balsu.

Apmaksāta dalība starptautiskajā skaistuma konkursā „Miss Scuba” š.g. 28.novembrī Kota Kinabalu, Malaizijā, kuru saņem aģentūras „Mis Latvija” veidotas žūrijas favorīte.

Konkursu organizē un ikdienas vadību nodrošina speciāli izveidota Organizācijas komiteja, kurā darbojas pilnvaroti pārstāvji no aģentūras „Mis Latvija”, SIA „DLV” un reģionālo konkursu vadītāji. Konkursa norises likumību kontrolē, izskata pretenzijas, izvērtē noteikumu ievērošanu SIA „DLV”.

Konkursa atlases kārta norisinās no 01.07.2014. līdz 18.08.2014., balsošana mājas lapā par pretendentēm no 18.08.2014. līdz 30.08.014, fināls noslēdzas ne vēlāk kā 26.10.14.

Konkurss norisinās sekojoši:

pretendentu atlasei tiek organizētas speciālas fotosesijas Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Bauskā, Jelgavā, Siguldā, Valmierā, Madonā, Gulbenē, Balvos, Krāslavā, Daugavpilī pēc Organizācijas komitejas apstiprināta grafika. Atlases fotosesiju norises vietas var tikt mainītas pēc Organizācijas komitejas lēmuma.

pretendentes atlases laikā aizpilda anketu, paraksta šos noteikumus, tiek nofotografētas uz vienāda fona tērpā un vizuālajā tēlā, ko patstāvīgi izvēlējušās un izveidojušas pretendentes,

Organizācijas komitejas pieaicinātam stilistam atlases kārtā ir konsultatīvas tiesības,

pretendentu fotogrāfijas tiek ievietotas interneta lapā  HYPERLINK “http://www.missdf.lv” http://www.missdf.lv .Organizācijas komitejai ir tiesības neizvietot internetā fotogrāfijas, kas neatbilst konkursa noteikumiem un mērķiem.

finālistu noteikšana notiek ar interneta balsojuma palīdzību interneta lapā  HYPERLINK “http://www.missdf.lv” http://www.missdf.lv ar noteikto ierobežojumu- 1balss no vienas IP adreses 24 stundu laikā.

balsošana ir organizēta atlases grupās: Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Saldū, Bauskā, Jelgavā, Siguldā, Valmierā, Madonā, Gulbenē, Balvos, Kārsavā, Daugavpilī .

Finālam tiek izvirzītas 2 pretendentes no katra novada Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales un Rīgas (kopā 10 finālistes):

viena pretendente no katra novada un Rīgas ar lielāko balsu skaitu interneta lapas  HYPERLINK “http://www.missd.lv” http://www.missd.lv profilā ( kopā 5 finālistes pēc interneta balsošanas rezultātiem). Balsošana noslēdzas 30.08.14. plkst.24.00.

otra pretendente no katra novada un Rīgas pēc „Miss Scuba International” atlases kritērijiem un aģentūras „Mis Latvija” izveidotās žūrijas balsojuma rezultāta ( kopā 5 finālistes pēc žūrijas balsojuma rezultātiem

Fināla uzvarētājas noskaidro atklātā sarīkojumā, uz kuru uzaicināti pašvaldību pārstāvji no atlases vietām, konkursa sadarbības partneri un sponsori, organizācijas komiteja un žūrija. Sarīkojums notiek ne vēlāk kā līdz 26.09.2014.


Pretenzijas vai ierosinājumus par konkursa norisi var iesniegt rakstiski  HYPERLINK “mailto:atsauksmes@zilaisdimants.lv” atsauksmes@zilaisdimants.lv. Tās tiks izskatītas 7 dienu laikā.

Konkursa mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu, augstus morāles principus. Konkursa finālistes un Organizācijas komiteja slēdz vienošanos par līdzdalību labdarības pasākumos, konkursa pašreklāmā un citām savstarpējām saistībām.

Konkursā var piedalīties pretendentes, kas piekrīt konkursa noteikumiem un ir parakstījušas vienošanos par dalību konkursā.

Organizācijas komitejai ir tiesības mainīt un precizēt konkursa noteikumus, par to informējot visas dalībnieces, lai sasniegtu konkursa mērķus.